Scholing bewust stoppen met eten en drinken

 • Datum 30-05-2024
 • Tijd 15.00-17.15 uur (met pauze)
 • Locatie Beweging 3.0, locatie Nijenstede, Heiligenbergerweg 84, 3816 AM Amersfoort
 • Doelgroep Verpleegkundigen en verzorgenden die werkzaam in de Palliatieve Zorg regio Eemland. Geïnteres- seerde vrijwilligers zijn uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen.
 • Kosten Gratis
 • Beschikbare plaatsen 21 van de 70

Zorgverleners kunnen te maken krijgen met patiënten die willen stoppen met eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen (BSTED). Het is belangrijk dat zij deze patiënten goed informeren, voorbereiden, begeleiden en adequate palliatieve zorg geven.

De herziene handreiking 'Zorg voor mensen die stoppen met eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen' van de KNMG die op 23-01-‘24 uitkwam, heeft dit onderwerp weer vol voor het voetlicht gebracht.

In deze scholing staan SO Gea Antonides en gespecialiseerd verpleegkundige Hannah Snijders stil bij wat er bij zo’n hulpvraag komt kijken, hoe je de patiënt en naasten kunt steunen en hoe je complicaties (en daarmee gepaard gaand lijden) bij de patiënt kunt verzachten.

We hopen veel van jullie te mogen verwelkomen voor deze bijzondere scholing over dit moeilijke onderwerp.

Inhoud

 • basiskennis over de zorg voor mensen die bewust stoppen met eten en drinken en de mogelijke complicaties.
 • Je leert hoe je de zorg voor deze patiënten en hun naasten in deze fase zo goed mogelijk vormgeeft.
 • Je leer hoe je de afspraken goed vastlegt en je je eraan houdt.
 • Je hebt kennis over de ethische dilemma’s die bij dit onderwerp spelen, bij patiënt, naasten en bij jezelf.
 • Je hebt vragen kunnen stellen aan de SO en de gespecialiseerd verpleegkundigen

Vragen?

Neem dan contact op met Karina Crum, netwerkondersteuner via Karina.crum@beweging3.nl. Als de inschrijving om welke reden dan ook niet lukt, mail dan ook even.

Contact en nieuwsbrief