FAQ-document over bekostiging en contractering palliatieve zorg
Nieuws19 april 2023
Nieuws

FAQ-document over bekostiging en contractering palliatieve zorg

Nieuws 19 april 2023

Over de bekostiging en contractering van palliatieve zorg zijn in het najaar drie scholingsbijeenkomsten gehouden voor coördinatoren van Netwerken Palliatieve Zorg. De vragen die nadien werden gesteld, zijn door het team financiering palliatieve zorg en regioadviseurs van PZNL beantwoord in het FAQ-document over bekostiging en contractering van palliatieve zorg.

De antwoorden op de vragen van netwerkcoördinatoren zijn geclusterd in acht thema’s. Een actueel thema is bijvoorbeeld de bekostiging van transmurale zorg. Ook zoomen de auteurs in het document in op specifieke vragen voor huisartsen, hospices, ziekenhuis en wijkverpleging.

Bekostiging en contractering

De begrippen bekostiging en contractering worden vaak in één adem genoemd. Gezamenlijk staan zij voor de financiering van palliatieve zorg. Ze betekenen echter iets wezenlijks anders: ‘Onder bekostiging verstaan we de mogelijkheden (betaaltitels, technische aanduiding: prestaties) die er zijn om geleverde zorg en ondersteuning te registreren en declareren’, stellen de auteurs in het FAQ-document. ‘Onder contractering verstaan we de afspraken die zorgaanbieders met de financiers van zorg (verzekeraars, zorgkantoren, gemeenten) vervolgens maken om de zorg daadwerkelijk betaald te krijgen.’ Bij knelpunten in financiering van palliatieve zorg is het goed om te weten of het om een knelpunt in de bekostiging of in de contractering gaat. Beide vragen een andere oplossingsaanpak.

Méér informatiebronnen

Het document bevat daarnaast een aantal links naar andere informatiebronnen over de financiering van palliatieve zorg, zoals de Handreiking Financiering Palliatieve Zorg 2023 en de Toolkit van TAPA$ (TrAnsmurale PAlliatieve zorg met passende beko$tiging).

Voor vragen, neem contact op met:
Redactie Palliaweb PZNL
Laatst geactualiseerd: 19 april 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.