Project Versterken Hospicezorg

Project Versterken Hospicezorg

Het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) is eind 2023 samen met de hospicekoepels ActiZ, Associatie Hospicezorg Nederland en VPTZ Nederland gestart met het project Versterken Hospicezorg. Doel van het project is de hospicezorg beter toe te rusten tot zorg die voor de zorgvrager nu en straks voldoende beschikbaar en kwalitatief goed is, en bovenal aansluit op de diversiteit en omvang van zorgvragen en capaciteit.

Uitvoering 

Het project Versterken Hospicezorg bestaat uit twee fases. In onderstaande afbeelding worden deze fases in een tijdlijn weergegeven.

Fase 1 Onderzoek huidige en toekomstige benodigde hospicezorgcapacitei

In december 2023 is door adviesbureau Berenschot, in opdracht van het NPPZ II, een onderzoek gestart om de huidige hospicecapaciteit en de toekomstige benodigde capaciteit in kaart te brengen. Voor inzicht in de huidige bezetting zijn vragenlijsten onder alle hospices verspreid.  

In ieder Consortium Palliatieve Zorg zijn tussen medio februari en medo maart 2024 regionale duidingssessies georganiseerd, waarin met vertegenwoordigers van hospices, hospicezorg leverende thuiszorgorganisaties, netwerkcoördinatoren palliatieve zorg en voorzitters van Expertisecentra Palliatieve Zorg (EPZ) de eerste data zijn besproken en geduid. Ook zijn factoren besproken die van invloed zijn op de toekomstig benodigde capaciteit. Op basis van deze sessies is nog een aantal hospices benaderd om de respons te verhogen. 

Scenario's van de toekomstige benodigde capaciteit worden berekend op basis van onder andere demografische factoren, waarbij de impact van de ontwikkelingen en trends rondom ‘thuis sterven’ zijn meegenomen. 

Fase 1 wordt afgesloten met een rapportage per zorgkantoorregio-niveau, waarin de huidige capaciteit en scenario’s voor de toekomstige benodigde capaciteit zijn opgenomen.

Rapport ‘Versterken Hospicezorg – Onderzoek naar huidige en toekomstig benodigde capaciteit’
Het rapport ‘Versterken Hospicezorg – Onderzoek naar huidige en toekomstig benodigde capaciteit’ is eind mei gepubliceerd en bestaat uit twee delen, die niet los van elkaar kunnen worden gezien.
Het eerste deel (Deel A – Landelijk Eindrapport Onderzoek hospicecapaciteit) geeft inzicht in de huidige landelijke capaciteit binnen de hospicezorg alsook een blik op de toekomstig benodigde capaciteit. Waarna onderzoeksbureau Berenschot aanbevelingen geeft voor het NPPZ II en de betrokken partijen: Stichting PZNL, AHzN, VPTZ Nederland en ActiZ.
In het tweede deel (Deel B) van de rapportage zijn de resultaten per zorgkantoorregio opgenomen.
De verschillende hospices ontvangen de rapportages van de hospicekoepels. Vanuit het NPPZ II zijn de rapportages naar de Netwerkcoördinatoren Palliatieve Zorg en naar voorzitters van de Consortia Palliatieve Zorg en van de Expertisecentra Palliatieve Zorg verstuurd.

Fase 2 In regionale projecten een impuls geven aan het toekomstbestendig inrichten van hospicezorg in de regio 

In Fase 2 (start Q2 2024) staat het ontwikkelen, implementeren en integreren in de regio centraal. De looptijd van deze fase is tot 31 december 2024. In deze fase worden Consortia Palliatieve Zorg uitgenodigd gebruik te maken van de stimuleringsimpuls voor het NPPZ II-project Versterken Hospicezorg. Deze bestaat uit een startbedrag van € 150.000 per Consortium Palliatieve Zorg. Indien nodig kan op basis van de voortgang in september 2024 een tweede bedrag van maximaal € 150.000 worden aangevraagd. Doel is een impuls te geven aan het toekomstbestendig inrichten van hospicezorg die voor de zorgvrager/burger nu en straks voldoende beschikbaar en kwalitatief goed is, en aansluit op de diversiteit aan zorgvragen en beschikbare toekomstige capaciteit. In deze regionale projecten staan de thema's capaciteit én kwaliteit van zorg én samenwerking centraal. 

Klik hier voor meer informatie over de Stimuleringsimpuls Versterken Hospicezorg.

 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 2 mei 2024
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.