Peilingen onder patiënten, burgers en (zorg)professionals

Peilingen onder patiënten, burgers en (zorg)professionals

Uitkomsten peilingen 2024

Burgerpeiling

Het doel van de peiling onder burgers is om inzicht te krijgen in de kennis en opvattingen van Nederlanders over gezondheid, gezondheidszorg en palliatieve zorg in het bijzonder. In hoeverre zijn burgers bekend met deze zorg? Denken zij hier wel eens over na? De peiling werd gehouden in februari 2024 via het LISS panel van Centerdata (Universiteit van Tilburg). Bekijk hieronder de resultaten. 

Patiëntenpeiling

Het is niet altijd makkelijk om te praten over de dood of de laatste levensfase. Zowel patiënten als artsen vinden het vaak een moeilijk onderwerp. De peiling onder patiënten is bedoeld om te kijken wat er goed gaat in deze gesprekken en wat er beter kan. De vragenlijst kon in december 2023 door patiënten en hun naasten ingevuld worden en werd uitgezet door de Patiëntenfederatie via een online panel. De uitkomsten van de patiëntenpeiling in 2024 verwachten we in het tweede kwartaal. 

Zorgverleners en professionals sociaal domein (voorheen zorgverlenerspeiling)

In het eerste kwartaal van 2024 organiseerden we voor de tweede keer de peiling onder zorgverleners en onder professionals in het sociaal domein. Het doel is om inzicht te krijgen in de kennis en opvattingen van professionals over markering van de palliatieve fase en proactieve zorgplanning en om te ontdekken wat professionals hierbij kan helpen. De uitkomsten zijn aan het einde van het tweede kwartaal bekend. 

Uitkomsten peilingen 2020-2022

Naar aanleiding van de drie peilingen in 2020-2022 is het rapport Praten over de laatste levensfase verschenen.

Daarnaast kun je meer lezen over de resultaten via:

Laatst geactualiseerd: 2 februari 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.