Peilingen onder patiënten, burgers en (zorg)professionals

Peilingen onder patiënten, burgers en (zorg)professionals

Resultaten Peilingen 2022 

Naar aanleiding van de drie peilingen in 2022 is het rapport Praten over de laatste levensfase verschenen.   

Daarnaast kun je meer lezen over de resultaten via:

Peilingen 2024 

Begin 2024 houden we nieuwe peilingen palliatieve zorg onder (zorg)professionals, patiënten en burgers. 

Zorgverleners en professionals sociaal domein (voorheen zorgverlenerspeiling)

In het eerste kwartaal van 2024 organiseren we voor de tweede keer de peiling onder zorgverleners en onder professionals in het sociaal domein. 
Het doel is om inzicht te krijgen in de kennis en opvattingen van professionals over markering van de palliatieve fase en proactieve zorgplanning en om te ontdekken wat professionals hierbij kan helpen.

Planning 
De vragenlijst zal open staan van 1 maart tot en met 31 maart 2024.   
Wil je ons helpen bij het verspreiden van de oproep onder (zorg)professionals, dan horen we dat heel graag via nppzii@pznl.nl. Wij verzorgen onder andere flyers en een nieuwsbericht voor op websites en in nieuwsbrieven. 

De peiling onder (zorg)professionals noemden we voorheen zorgverlenerspeiling. Omdat we naast het perspectief van zorgverleners ook het perspectief van professionals werkzaam in het sociaal domein willen meenemen, is de naam gewijzigd.  

Peiling onder zorgverleners en onder professionals sociaal domein

 

Patiëntenpeiling

Het is niet altijd makkelijk om te praten over de dood of de laatste levensfase. Zowel patiënten als artsen vinden het vaak een moeilijk onderwerp. De peiling onder patiënten is bedoeld om te kijken wat er goed gaat in deze gesprekken en wat er beter kan. De vragenlijst kon in december 2023 door patiënten en hun naasten ingevuld worden en werd uitgezet door de Patiëntenfederatie via een online panel. De uitkomsten van de patiëntenpeiling in 2024 verwachten we in het tweede kwartaal. 

Burgerpeiling

Het doel van de peiling onder burgers is om inzicht te krijgen in de kennis en opvattingen van mensen in Nederland over gezondheid, gezondheidszorg en palliatieve zorg in het bijzonder. In hoeverre zijn burgers bekend met deze zorg? Denken zij hier wel eens over na? De peiling wordt gehouden in februari 2024 via het LISS panel van Centerdata (Universiteit van Tilburg) en de resultaten verwachten we in het tweede kwartaal van 2024. 

Laatst geactualiseerd: 2 februari 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.