Projecten

Projecten

Filteren
Instrumenten
Organisatie van zorg
Projectstatus
Thema's
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
TAPA$: project TrAnsmurale PAlliatieve zorg met passende beko$tiging
Project
Het project 'TAPA$' beoogt in een periode van circa drie jaar inzichtelijk te maken wat de kwaliteit van zorg is in de zes geselecteerde initiatieven en hiervoor passende bekostiging te ontwikkelen. Doel is een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van palliatieve zorg in bestaande initiatieven en het ontstaan van nieuwe initiatieven te stimuleren en faciliteren. 
Project 'Transmurale 1,5 lijns Palliatieve Zorgcoach'
Project
Met het project 'Transmurale 1,5 lijns Palliatieve Zorgcoach' (PZ-coach) wordt een hoogopgeleide zorgprofessional (verpleegkundig specialist) gekoppeld aan een patiënt in de laatste levensfase. De PZ-coach loopt mee met de patiënt, voegt kennis toe, adviseert en coacht en treedt daarnaast ook op als adviseur en coach naar alle bij de patiënt betrokken professionals. 
Onderzoeksproject 'PalliSupport'
Project
Het project 'PalliSupport' richt zich op het verbeteren van de zorg voor oudere patiënten (65+) met een palliatieve zorgbehoefte die acuut in het ziekenhuis worden opgenomen. Doel ervan is het verbeteren van de continuïteit van zorg, het verminderen van het aantal ongeplande ziekenhuisopnames en het faciliteren van zorg die aansluit bij de levenseindevoorkeuren, in het bijzonder de voorkeursplaats van overlijden.
Regionale transmurale multidisciplinaire consultatie palliatieve zorg en transmurale samenwerkingsafspraken
Project
Regionale zorgorganisaties in de regio‚Äôs Oss-Uden-Veghel en 's-Hertogenbosch-Bommelerwaard organiseren gezamenlijk transmurale multidisciplinaire consultatieteams palliatieve zorg, het Palliatief Advies Team (PAT). Zij adviseren dagelijks professionals in de eerste- en tweedelijnszorg met vragen die betrekking hebben op patiënten in de laatste levensfase.
Specialistisch thuisconsult palliatieve zorg
Project
'Specialistisch thuisconsult palliatieve zorg' is een initiatief om huisartsen te ondersteunen in het verlenen van palliatieve zorg in crisissituaties en onnodige ziekenhuisopnames te voorkomen in de regio Leiden en omstreken.
Transmuraal zorgpad palliatieve fase
Project
Het project 'Transmuraal zorgpad palliatieve fase' is een visualisatie van de route die een patiënt doorloopt vanaf de markering van de start van de palliatieve fase tot en met de nazorg. Het zorgpad bevordert een continuüm van zorg (op maat) voor de palliatieve patiënt. De visualisatie draagt bij aan beter inzicht voor, en consensus tussen alle betrokkenen.
Gewenste zorg in de laatste levensfase
Project
Het project Gewenste zorg in de laatste levensfase behelst de implementatie van een Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg. Met dit zorgpad wordt met patiënten en naasten proactief gesproken over de laatste levensfase, zodat de behoeften van de patiënt in een palliatieve levensfase en zijn naasten eerder worden herkend en proactief kan worden gehandeld.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.