Palliatieve ZorgZoeker
Project

Palliatieve ZorgZoeker

  • Betrokken organisaties IKNL en PZNL
  • Status afgesloten
Voor vragen, neem contact op met:
Josien Verreit IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 7 april 2022

De Palliatieve ZorgZoeker is de nieuwe sociale kaart van de palliatieve zorg die vanaf september 2021 beschikbaar is. Het doel is het zorgaanbod in de palliatieve zorg en de beschikbare bedden in hospicevoorzieningen helder inzichtelijk te maken. Dit stond voorheen op PalliArts en daarmee op de sites van de netwerken palliatieve zorg, maar vanwege beheer en onderhoud onstonden wensen waar niet aan kon worden voldaan. Om aan de wensen tegemoet te komen en zorg te dragen voor toekomstbestendig beheer werken PZNL en IKNL sinds eind 2021 samen in het project Palliatieve ZorgZoeker.

Naar de Palliatieve ZorgZoeker

Aanleiding

Vanuit PZNL en de lidorganisaties is er de wens om efficiënt beheer te kunnen voeren, versnippering en overlap tegen te gaan en gegevens te kunnen publiceren op verschillende platformen. Het beheersysteem van PalliArts is hier minder geschikt voor. Daarom is ervoor gekozen om over te stappen naar de database van de Verwijsgids Kanker en deze uit te bouwen met een eigen weergave voor de palliatieve zorg. Dit zorgt voor efficiënter en toekomstbestendig beheer en daarmee ook op de langere termijn voor betrouwbare en eenduidige informatie voor zorgverleners die werkzaam zijn in de palliatieve zorg. Voor meer informatie zie de samenvatting van het projectplan.

Doel

De Palliatieve ZorgZoeker is bedoeld om zorgverleners een actueel en betrouwbaar overzicht te bieden van het zorg- en hulpaanbod, op een gebruiksvriendelijke wijze. Vanuit één bron wordt de informatie ingedeeld naar type organisatie en regio. Via postcode en kaart kan ook over de netwerkgrenzen heen gezocht worden of kan informatie gevonden worden door te zoeken in het vrije zoekveld.

De Palliatieve ZorgZoeker is in eerste instantie ontsloten via Palliaweb en de netwerksites daarbinnen. Er komt een verbinding met PalliArts, waar deze informatie nu nog beheerd wordt. In de doorontwikkelfase komt er een weergave die op de nieuwe patiëntenwebsite getoond wordt. Daarnaast zal de Palliatieve ZorgZoeker begin 2022 ook via een zelfstandige url te benaderen zijn.

Verloop project

Het projectteam is gestart met een inventarisatie van de eisen waaraan de ZorgZoeker moet voldoen. Een klankbordgroep van enkele netwerkcoördinatoren, interne collega’s en eindgebruikers heeft meegedacht over de structuur, de indeling van categorieën en de kwaliteitseisen. Op basis daarvan is een zogenaamd wireframe ontwikkeld; een klikbaar model van de structuur en opzet van de website. Ook hier heeft de klankbordgroep naar gekeken. Met een design dat aansluit bij de stijl van Palliaweb, is de Palliatieve ZorgZoeker vervolgens opgebouwd. Vervolgens zijn de gegevens die nu bekend zijn in PalliArts door IKNL overgezet in de nieuwe database. Na de testfase, hebben alle netwerk- en hospicecoördinatoren toegang te gekregen tot het cms om de gegevens van hun regio of hospice te controleren. Na die controle komen zijn de gegevens in september live gegaan en worden de gegevens niet meer in PalliArts beheerd.

Toekomst

Nu de Palliatieve ZorgZoeker live is, staat er een goede basis om in de toekomst verder door te ontwikkelen. Het beheersysteem van de ZorgZoeker biedt de mogelijkheid om de gegevens op verschillende niveaus te beheren. Hierdoor kunnen bepaalde gegevens op landelijk niveau worden beheerd, kan een deel bij de regio in beheer blijven en kunnen hospicevoorzieningen met een eigen inlog account hun vrije bedden beheren. In aanvulling op het beheer door IKNL en de netwerkcoördinatoren zal het projectteam kijken met welke partijen afspraken kunnen worden gemaakt voor het landelijke beheer. Er is al gesproken met Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg en de VGVZ, maar er zijn veel meer organisaties waarmee samenwerking meerwaarde kan opleveren.

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met projectleider Trudy Kolman via het contactblok op deze pagina.

Voor vragen, neem contact op met:
Josien Verreit IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 7 april 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.