Zorgzoeker
Project

Zorgzoeker

  • Betrokken organisaties Fibula, IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland), PZNL (Palliatieve Zorg Nederland)
  • Status gestart
Contactpersoon Trudy Kolman IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 19 mei 2021

Zorgzoeker is de nieuwe sociale kaart van de palliatieve zorg die in september 2021 beschikbaar komt. Het doel is het zorgaanbod in de palliatieve zorg en de beschikbare bedden in hospicevoorzieningen helder inzichtelijk te maken. Dit staat nu op PalliArts en daarmee op de sites van de netwerken palliatieve zorg, maar in het huidige beheer en onderhoud bestaan wensen waar niet aan kan worden voldaan. Om aan de wensen tegemoet te komen en zorg te dragen voor toekomstbestendig beheer werken PZNL, IKNL en Fibula sinds eind vorig jaar samen in het project Zorgzoeker.

Aanleiding

Vanuit PZNL en de lidorganisaties is er de wens om efficiënt beheer te kunnen voeren, versnippering en overlap tegen te gaan en gegevens te kunnen publiceren op verschillende platformen. Het beheersysteem van PalliArts is hier minder geschikt voor. Daarom is ervoor gekozen om over te stappen naar de database van de Verwijsgids Kanker en deze uit te bouwen met een eigen weergave voor de palliatieve zorg. Dit zorgt voor efficiënter en toekomstbestendig beheer en daarmee ook op de langere termijn voor betrouwbare en eenduidige informatie voor zorgverleners die werkzaam zijn in de palliatieve zorg. Voor meer informatie zie de samenvatting van het projectplan.

Doel

De zorgzoeker is bedoeld om zorgverleners een actueel en betrouwbaar overzicht te bieden van het zorg- en hulpaanbod, op een gebruiksvriendelijke wijze. Vanuit één bron wordt de informatie ingedeeld naar type organisatie en regio. Via postcode en kaart kan ook over de netwerkgrenzen heen gezocht worden of kan informatie gevonden worden door te zoeken in het vrije zoekveld.

Het wordt een zelfstandige website met de url www.palliatievezorgzoeker.nl die wordt ontsloten via Palliaweb en de netwerksites daarbinnen. Er komt een verbinding met PalliArts, waar deze informatie nu nog beheerd wordt. In de doorontwikkelfase komt er een weergave die op de nieuwe patiëntenwebsite getoond wordt.

Voorbereidend werk

In de afgelopen maanden heeft het projectteam veel voorbereidend werk verzet. Er is geïnventariseerd aan welke eisen de Zorgzoeker moet voldoen. Een klankbordgroep van enkele netwerkcoördinatoren, interne collega’s en eindgebruikers heeft meegedacht over de structuur, de indeling van categorieën en de kwaliteitseisen. Op basis daarvan is een zogenaamd wireframe ontwikkeld; een klikbaar model van de structuur en opzet van de website. Ook hier heeft de klankbordgroep naar gekeken. Met een design die aansluit bij de stijl van Palliaweb, is de leverancier de site daadwerkelijk aan het opbouwen en worden de gegevens die nu bekend zijn in PalliArts door IKNL overgezet in de nieuwe database.

Planning

Na de testfase waarin ook de klankbordgroep wordt betrokken, verwachten we in augustus en september alle netwerk- en hospicecoördinatoren toegang te geven tot het cms om de gegevens van hun regio of hospice te controleren. Na die controle komen de gegevens in september live en worden de gegevens niet meer in PalliArts beheerd.

Toekomst

Als Zorgzoeker na de zomer live gaat, staat er een goede basis om in de toekomst verder door te ontwikkelen. Het beheersysteem van de Zorgzoeker biedt de mogelijkheid om de gegevens op verschillende niveaus te beheren. Hierdoor kunnen bepaalde gegevens op landelijk niveau worden beheerd, kan een deel bij de regio in beheer blijven en kunnen hospicevoorzieningen met een eigen inlog account hun vrije bedden beheren. In aanvulling op het beheer door IKNL en de netwerkcoördinatoren zal het projectteam kijken met welke partijen afspraken kunnen worden gemaakt voor het landelijke beheer. Er is al gesproken met Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg en de VGVZ, maar er zijn veel meer organisaties waarmee samenwerking meerwaarde kan opleveren.

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met projectleider Trudy Kolman via het contactblok op deze pagina.

Contactpersoon Trudy Kolman IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 19 mei 2021
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.