Transmuraal zorgpad

Knelpunten uit de regio en input vanuit het patiëntenpanel van Zorgbelang hebben geleid tot de ontwikkeling van transmuraal zorgpad palliatieve zorg voor hulpverleners, dat is gebaseerd op het model van Lynn en Adamson. Na inhoudelijke goedkeuring door het regioteam en alle bestuurders is het zorgpad per 1 januari 2018 van start gegaan. De rode draad van het zorgpad is vroegtijdige markering van de palliatieve fase door een arts, vroegtijdige begeleiding door een palliatieve zorg verpleegkundige en het centraal stellen van wensen en behoeften van palliatieve patiënten en hun naasten.

Voorafgaand aan de start zijn 22 verpleegkundigen uit 13 verschillende organisaties opgeleid via de post HBO opleiding tot Palliatieve Zorg Verpleegkundige (in-company). Zij kregen in september 2018 hun diploma. Op 9 januari 2018 vond een feestelijke Kick-off plaats in Theater Orpheus.

Open het zorgpad voor hulpverleners

Zorgpad voor patiënten

Ondertussen is er in ook een zorgpad voor patienten ontwikkeld. Deze is op 6 oktober 2021 in Theater Orpheus gelanceerd.

Lees ook het artikel in de Stentor Gelderlander en Tubantie van 23 augustus 2023: "Het zorgpad palliatieve zorg werpt vruchten af"