Hulpmiddelen palliatieve zorg
Hulpmiddelen palliatieve zorg

Hulpmiddelen palliatieve zorg

Om goede palliatieve zorg te verlenen zijn er hulpmiddelen beschikbaar, zoals een handreiking, toolbox, stappenplan of infographic. Een hulpmiddel ondersteunt zorgverleners of beleidsmakers bij het verbeteren van palliatieve zorg voor de patiënt en zijn naasten. 

De meeste hulpmiddelen zijn direct inzetbaar. Voor enkele hulpmiddelen zijn er randvoorwaarden voor implementatie. De hulpmiddelen zijn deels in projecten van het ZonMw-programma Palliantie ontwikkeld en deels door organisaties uit het werkveld.

Zelf een hulpmiddel aanbieden?

Lees de criteria die de screeningscommisie hanteert voor hulpmiddelen beschikbaar in de toolbox. 

Naar het formulier

Kiezen van een hulpmiddel

Onder de tabel staat de volledige lijst met hulpmiddelen. Voor het zoeken naar hulpmiddelen in een bepaalde categorie kunnen opties in de tabel worden aangeklikt. De resultaten zijn zichtbaar onder de tabel. Als er geen overeenkomst is tussen de gekozen opties en de beschikbare hulpmiddelen, vervalt een kolom. Voor een nieuw zoekresultaat is het nodig de filters te deactiveren. Het is aan de zorgverlener zelf om in te schatten of het hulpmiddel passend is voor de situatie waarvoor het ingezet wordt.

Voor vragen, neem contact op met:
Famke van Heeckeren (L&P) PZNL
Laatst geactualiseerd: 16 maart 2022

Ik ben werkzaam als
Ik wil aan de slag met
Ik zoek op doelgroep
Ik zoek op ziektebeeld
8 resultaten gevonden
After Death Analysis (handreiking)
Hulpmiddel
handreiking met vragenlijst voor zorgverleners die structuur biedt voor het nabespreken van een overlijden met nabestaanden en onderling. Het doel is de kwaliteit van de geboden zorg en de samenwerking te evalueren.
Transmuraal zorgpad PalliSupport (handreiking)
Hulpmiddel
Handreiking voor het implementeren van het zorgpad PalliSupport. PalliSupport richt zich op het verbeteren van de zorg voor oudere patiënten in de palliatieve zorg die acuut in het ziekenhuis zijn opgenomen.
Samenwerken als mensen met dementie verhuizen naar een verpleeghuis (infographic)
Hulpmiddel
Infographic met informatie over de samenwerking tussen betrokkenen als iemand met dementie verhuist vanuit het eigen huis naar een verpleeghuis. In de infographic zijn drie kernstappen uitgewerkt voor de zorgverlener.
Palliatieve kit (handreiking)
Hulpmiddel
Box met middelen om als zorgverlener snel te kunnen handelen bij een plotse verslechtering of een acuut probleem in de terminale palliatieve fase bij een patiënt. De box bevat o.a. medicatie en injectiematerialen en kan bij patiënten thuis worden neergezet.
Zorgen tot de laatste dag (e-book)
Hulpmiddel
E-book met casussen over palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking. Zorgverleners van mensen met een verstandelijke beperking krijgen tips en handvatten om te gebruiken in de zorgverlening.
Samenwerken met mantelzorgers volgens het SOFA-model (website)
Hulpmiddel
Website met uitleg over het SOFA-model . Dit model geeft informatie over de vier rollen van mantelzorgers en hoe zorgverleners het beste kunnen samenwerken met mantelzorgers, rekening houdend met deze rollen.
Wensen, verwachtingen en grenzen in de driehoek (handreiking)
Hulpmiddel
Handreiking over gelijkwaardige samenwerking tussen bewoner, informele zorgverlener en formele zorgverlener in de ouderenzorg. Informele zorg is zorg en ondersteuning die wordt gegeven door mensen die dat niet vanuit hun beroep doen, zoals familie, mantelzorgers en vrijwilligers.
Begin een goed gesprek - Samen Beslissen (website en toolkit)
Hulpmiddel
De website van de campagne Samen Beslissen geeft zorgverleners informatie en tips om beter en vaker samen te beslissen met de patiënt over de beste zorg en waarom dit van belang is. Daarnaast staan er ervaringsverhalen van zorgverleners die het 'Samen Beslissen' hebben gerealiseerd.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.