Scholingen

Scholingen

Catalogus | Overzicht van scholingen over palliatieve zorg

In deze scholingscatalogus vind je een uitgebreid overzicht van opleidingen en bij- of nascholingen op het gebied van palliatieve zorg. De catalogus wordt continue aangevuld met nieuwe scholingen.

Alle in dit overzicht opgenomen scholingen zijn beoordeeld en geschikt bevonden door de Screeningscommissie onderwijs palliatieve zorg.

Congressen en symposia over palliatieve zorg zijn niet opgenomen in de opleidingscatalogus. Voor een actueel aanbod van congressen en symposia ga je naar de agenda op Palliaweb.

Ondanks het feit dat PZNL en O²PZ de grootste zorgvuldigheid hebben betracht bij de vervaardiging en totstandkoming van de catalogus is het niet uitgesloten dat de informatie op enig moment, bijvoorbeeld als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten, onjuistheden bevat of achterhaald is. De beheerder van de catalogus is voor eventuele onjuistheden en onvolkomenheden niet aansprakelijk.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 4 april 2023
Filteren
Accreditatie
Beoogd doel
CanMEDs rollen (mbo - hbo - wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Functie
Kosten
Provincie
Startdatum
Soort zorg
Type scholing
Advance Care Planning in de palliatieve zorg (webinar on demand)
Opleiding
Webinar on demand over proactieve zorgplanning (advance care planning) om de kwaliteit van leven in de palliatieve fase en kwaliteit van sterven in de terminale fase te waarborgen. Specialist ouderengeneeskunde Daisy Jansen gaat in op de markering van de palliatieve fase.
Palliatieve zorg (basisscholing)
Opleiding
Basiscursus voor verzorgenden of verpleegkundigen niveau 3/4 die op zoek zijn naar verdieping van hun (praktijk)kennis en vaardigheden op het gebied van palliatieve zorg.
Palliatieve zorg - Basiscursus
Opleiding
In deze e-learningcursus Palliatieve zorg leer je op welke wijze zorg geboden kan worden aan cliënten met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten met als doel de kwaliteit van leven te bevorderen.
Palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn, verslaafd zijn en/of kampen met ernstige psychiatrische problematiek (webinar)
Opleiding
Tijdens dit praktijksymposium wordt door verpleegkundig specialisten ingegaan op wat palliatieve zorg kan betekenen voor de doelgroep. Tijdens de workshops wordt ook aandacht besteed aan wat de maatschappelijke opvang kan bieden aan deze doelgroep en wat de specifieke aandachtsgebieden zijn waar zorgverleners rekening mee moeten houden in de zorg voor deze doelgroep.
Scholing Palliatieve Zorg
Opleiding
Scholing waarin wordt stilgestaan bij het essentiële verschil tussen de palliatieve en terminale fase en zorg.
I-HARP voor COPD (e-learning)
Opleiding
E-learning over palliatieve zorg bij ernstige COPD. Zorgverleners leren de specifieke palliatieve zorgbehoeften te herkennen.
Palliatieve zorg (post-hbo)
Opleiding
Multicomplexiteit binnen de fysieke, psychische, sociale en existentiële dimensie vraagt om betrokken verpleegkundigen die proactieve zorg kunnen geven. De eenjarige post-hbo opleiding 'Palliatieve Zorg' geeft verdieping en handvatten om de dagelijkse werkzaamheden nog beter te kunnen uitvoeren.
Zorg rondom hartfalen in de palliatieve fase (workshop)
Opleiding
Nascholing waarin aan de hand van casussen, praktijkvoorbeelden en met behulp van achterliggende theorie wordt ingegaan op de specifieke zorg voor de palliatieve patiënt met hartfalen.
SVP (Signaleren, Verkennen, Proactief)
Opleiding
Communicatietraining om zingevingsvragen van patiënten te signaleren en verkennen.
Gespreksvoering over het levenseinde (e-learning)
Opleiding
Onlinesessie waarin de deelnemer handvatten krijgt aangereikt om te praten over het leven en de eindigheid van het leven.
Goed Begrepen (e-learning)
Opleiding
E-learning waarin deelnemers leren hun communicatie aan te passen aan de patiënt.
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.