Scholingen

Scholingen

Catalogus | Overzicht van scholingen over palliatieve zorg

In deze scholingscatalogus vind je een uitgebreid overzicht van opleidingen en bij- of nascholingen op het gebied van palliatieve zorg. De catalogus wordt continue aangevuld met nieuwe scholingen.

Alle in dit overzicht opgenomen scholingen zijn beoordeeld en geschikt bevonden door de Screeningscommissie onderwijs palliatieve zorg.

Congressen en symposia over palliatieve zorg zijn niet opgenomen in de opleidingscatalogus. Voor een actueel aanbod van congressen en symposia ga je naar de agenda op Palliaweb.

Ondanks het feit dat PZNL en O²PZ de grootste zorgvuldigheid hebben betracht bij de vervaardiging en totstandkoming van de catalogus is het niet uitgesloten dat de informatie op enig moment, bijvoorbeeld als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten, onjuistheden bevat of achterhaald is. De beheerder van de catalogus is voor eventuele onjuistheden en onvolkomenheden niet aansprakelijk.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 6 april 2022
Filteren
Accreditatie
Beoogd doel
CanMEDs rollen (mbo - hbo - wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Functie
Kosten
Provincie
Startdatum
Soort zorg
Type scholing
Palliatieve zorg voor verzorgenden en verpleegkundigen (basiscursus)
Opleiding14-03-2023t/m28-03-2023
Basiscursus palliatieve zorg voor verpleegkundigen en verzorgende bestaande uit een e-learning en twee interactieve dagdelen.
COVID-19 en palliatieve zorg - Markeren en stervensfase (basisscholing)
Opleiding
De basisscholing 'Markeren en stervensfase' maakt deel uit van de serie korte scholingen voor artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met COVID-19.
Advance Care Planning in de palliatieve zorg (webinar on demand)
Opleiding
Webinar on demand over proactieve zorgplanning (advance care planning) om de kwaliteit van leven in de palliatieve fase en kwaliteit van sterven in de terminale fase te waarborgen. Specialist ouderengeneeskunde Daisy Jansen gaat in op de markering van de palliatieve fase.
Zorg rondom hartfalen in de palliatieve fase (workshop)
Opleiding
Nascholing waarin aan de hand van casussen, praktijkvoorbeelden en met behulp van achterliggende theorie wordt ingegaan op de specifieke zorg voor de palliatieve patiënt met hartfalen.
Palliatieve zorg in de GGZ
Opleiding
Opleiding met handreikingen om te werken met de toolkit 'Proactieve palliatieve zorg in de GGZ', gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.
Verdieping Palliatieve zorg (meerdaagse scholing)
Opleiding03-02-2023t/m12-05-2023
Na deze cursus heeft de zorgprofessional kennis en vaardigheden die passen bij de actuele inzichten op het gebied van palliatieve zorg, zoals aangegeven door de landelijke stuurgroep Optimalisering en Onderwijs Palliatieve zorg (O²PZ).
Advance care planning in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (workshop)
Opleiding
Workshop waarin deelnemers leren spreken met cliënten met een verstandelijke beperking en hun naasten over het naderende levenseinde, wensen, doelen, voorkeuren en de beslissingen die genomen moeten worden.
Palliatieve zorg (post-hbo)
Opleiding
Multicomplexiteit binnen de fysieke, psychische, sociale en existentiële dimensie vraagt om betrokken verpleegkundigen die proactieve zorg kunnen geven. De eenjarige post-hbo opleiding 'Palliatieve Zorg' geeft verdieping en handvatten om de dagelijkse werkzaamheden nog beter te kunnen uitvoeren.
Gespreksvoering over het levenseinde (e-learning)
Opleiding
Onlinesessie waarin de deelnemer handvatten krijgt aangereikt om te praten over het leven en de eindigheid van het leven.
Palliatieve zorg bij mensen met verslavingsproblematiek (webinar on demand)
Opleiding
Webinar on demand over specifieke aandachtspunten bij de palliatieve zorgverlening aan mensen met een verslavingsachtergrond. Bijvoorbeeld aandacht voor interacties tussen bekende middelen in de palliatieve zorg en middelen die gebruikt worden door de patiënt, zoals methadon.
COVID-19 en palliatieve zorg - Misselijkheid en braken (basisscholing)
Opleiding
De basisscholing 'Misselijkheid en braken' maakt deel uit van de serie korte scholingen voor artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met COVID-19.
COVID-19 en palliatieve zorg - Dyspnoe en hoesten (basisscholing)
Opleiding
De basisscholing 'Dyspnoe en hoesten' maakt onderdeel uit van de serie korte scholingen voor artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met COVID-19.
COVID-19 en palliatieve zorg - Delier (basisscholing)
Opleiding
De basisscholing 'Delier' maakt deel uit van de serie korte scholingen voor artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met COVID-19.
COVID-19 en palliatieve zorg - Naasten (basisscholing)
Opleiding
De basisscholing 'Naasten' maakt deel uit van de serie korte scholingen voor artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met COVID-19.
Palliatieve sedatie - feiten en dilemma's (training)
Opleiding01-03-2023
Scholing over de vragen en dilemma’s rondom de toepassing van palliatieve sedatie.
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.