Zorg rondom hartfalen in de palliatieve fase (workshop)
Opleiding

Zorg rondom hartfalen in de palliatieve fase (workshop)

 • Aanbieder DandelionTraining
 • Type scholing workshop
 • Datum Volgt
 • Duur 1 dagdeel
 • Kosten ja
 • Locatie Lunteren
 • Functie hbo verpleegkundige (6), mbo verpleegkundige (4), mbo-verzorgende (3), praktijkondersteuner (4)
 • CanMEDs rol communicatie, professionaliteit en kwaliteit | professionaliteit, samenwerking, vakinhoudelijk handelen | medisch handelen
 • Accreditatie aangevraagd V&V (verzorgenden en verpleegkundigen)
Contactpersoon Debbie Nicolai DandelionTraining
Laatst geactualiseerd: 14 mei 2021

Saskia de Greef, cardiologie/research verpleegkundige & docent verpleegkunde & DandelionTraining gaat in deze nascholing aan de hand van casussen, praktijkvoorbeelden en met behulp van achterliggende theorie in op de specifieke zorg voor de palliatieve patiënt met hartfalen. Wanneer start de palliatieve fase bij hartfalen? Wat zijn de uitingsvormen van hartfalen in deze fase en wat kun je doen om de patiënt te begeleiden om de kwaliteit van leven te optimaliseren. Advance care planning is daar een belangrijk hulpmiddel bij en welke rol hebben de verpleegkundige of verzorgende hierin? 

Leerdoel(en) 

Na het bijwonen van deze nascholing zijn de cursisten instaat om:

 • in eigen woorden het begrip hartfalen te omschrijven;
 • in eigen woorden de soorten hartfalen te omschrijven;
 • het ontstaan, de kenmerken, beloop en behandeling van hartfalen te omschrijven; 
 • advance care planning in te zetten, zodat passende zorg op tijd in gezet kan worden;
 • de patiënt en zijn naasten te adviseren, voorlichting te geven en te ondersteunen;
 • de verworven kennis, ervaring en attitude toe te passen, zodat ze gerichte keuzes kunnen maken in doelen van zorg en behandeling gebruikmakend van de huidige protocollen en richtlijnen;
 • de verkregen informatie aan zijn/haar collega’s in eigen woorden vertellen.

Leervorm(en)

De trainingen zijn interactief van opzet en praktisch toepasbaar. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende onderwijsvormen: colleges, casuïstiek-besprekingen, onderwijsleergesprekken en meetinstrumenten. Deze zijn getoetst aan de nieuwste richtlijnen van het IKNL en sluiten aan bij de dagelijkse praktijk. 

Richtlijnen, protocollen en/of literatuur waarop de scholing is gebaseerd

Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwste landelijke richtlijnen die betrekking hebben op pallitieve zorg verleving voor verpleegkundigen (o.a.IKNL / pallialine / Alle medisch-specialistische richtlijnen richtlijnendatabase.nl / Verpleegkundige richtlijnen venvn.nl/richtlijnen)

Docent(en)

Saskia de Greef, Brigitte Bartels en Debbie Nicolai

Kosten

€ 49

Meer informatie en inschrijving

Ga voor meer informatie naar de website van DandelionTraining.


Deze opleiding voldoet aan de criteria die opgesteld zijn door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ).

Contactpersoon Debbie Nicolai DandelionTraining
Laatst geactualiseerd: 14 mei 2021
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.