Goed Begrepen (e-learning)
Opleiding

Goed Begrepen (e-learning)

 • Aanbieder Pharos
 • Type scholing e-learning met certificaat
 • Duur 2 uur
 • Kosten ja
 • Locatie Online
 • Functie geneeskunde-bachelor (6), geneeskunde-master (7), hbo-verpleegkundige (6), huisarts, kaderarts, medisch specialist (8), post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist (7)
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, zorgverlener | medisch handelen
 • Accreditatie ja
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 21 juli 2021

Hoe herkent de zorgverlener dat een patiënt moeite heeft om informatie te begrijpen? Hoe past hij zijn communicatie hierop an en hoe worden samen met deze patiënten beslissingen genomen? In de gratis e-learning Goed Begrepen leren medisch specialisten, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, aios en studenten beter aan te sluiten op het niveau van de patiënt. In de e-learning, met focus op de palliatieve fase, oefent de zorgverlener met virtuele patiënten en krijgt direct feedback op de gesprekken.

In totaal duurt het doorlopen van de lesstof twee uur, maar de e-learning is in delen te volgen. Ook een verkorte route is mogelijk. De e-learning is opgebouwd aan de hand van vier kaarten:

 • Kaart 1: Herkennen van patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en introductie gezondheidsvaardigheden
 • Kaart 2: Begrijpelijk communiceren (met aandacht voor de terugvraagmethode)
 • Kaart 3: Samen Beslissen
 • Kaart 4: Hulpmiddelen en achtergrondinformatie (onder andere een observatielijst om een eigen consult te beoordelen; wetenschappelijke artikelen over het achterliggende onderzoek en consultondersteunend materiaal)

Met deze e-learning

 • vergroten deelnemers hun kennis van de begrippen laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden
 • herkennen deelnemers het belang van schooljaren
 • vergroten deelnemers hun kennis van de specifieke benadering van patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden
 • leren deelnemers beperkte gezondheidsvaardigheden herkennen en die bespreekbaar te maken
 • leren deelnemers communiceren met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden / het in eenvoudige taal overbrengen van informatie / het vermijden van jargon
 • leren deelnemers gebruikmaken van passend voorlichtings- en beeldmateriaal
 • leren deelnemers het toepassen van de terugvraagmethode
 • leren deelnemers samen beslissen
 • vergroten deelnemers hun kennis en vaardigheden in het goed naar de patiënt en zijn naasten luisteren, vragen stellen en empathie tonen
 • vergroten deelnemers hun kennis en vaardigheden in het geven van voorlichting, advies en instructie aan patiënt en/of naasten, zodat zij keuzes kunnen maken voor gewenste palliatieve zorg
 • vergroten deelnemers hun kennis en vaardigheden in het bewust zijn van het belang rekening te houden met cultuur

Accreditatie

Accreditatie is verleend bij de volgende instanties:

 • ABFE (2 punten)
 • ABAN - Cluster 1: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, arsten voor verstandelijk gehandicapten en Cluster 2: medisch specialisten (2 punten)
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (3 punten)
 • NVvPO - praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen (2 punten)

Kosten

De kosten voor de e-learning bedragen € 47 (voor de 2 of 3 accreditatiepunten; afhankelijk per accrediterende organisatie). Voor studenten is de e-learning gratis.

Meer informatie en inschrijven

Meer informatie over deze scholing is te vinden op het leerplatform van Pharos.

Deze e-learning is het resultaat van een door ZonMw gefinancierd Palliantieproject. Lees ook het interview met de projectleider.


Deze opleiding voldoet aan de criteria die opgesteld zijn door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ).

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 21 juli 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.