Goed Begrepen - effectief communiceren en samen beslissen met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de palliatieve zorg (e-learning)
Opleiding

Goed Begrepen - effectief communiceren en samen beslissen met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de palliatieve zorg (e-learning)

 • Aanbieder Pharos
 • Type scholing e-learning met certificaat
 • Duur 2 uur
 • Kosten nee
 • Locatie Online
 • Functie geneeskunde-bachelor (6), geneeskunde-master (7), hbo verpleegkundige (6), huisarts, kaderarts, medisch specialist (8), post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist (7)
 • CanMEDs rol communicatie, vakinhoudelijk handelen | medisch handelen
 • Accreditatie aangevraagd geen accreditatie aangevraagd
Contactpersoon Gudule Boland Pharos
Laatst geactualiseerd: 13 april 2021

Hoe herken je dat een patiënt moeite heeft om informatie te begrijpen? Hoe pas je je communicatie aan? En hoe kun je met deze patiënten komen tot samen beslissen? In de gratis e-learning ‘Goed Begrepen’ leren medisch specialisten, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, aios en studenten beter aan te sluiten op het niveau van de patiënt. In de e-learning, met focus op de palliatieve fase, oefent de zorgverlener met virtuele patiënten en krijgt direct feedback op de gesprekken.

In totaal duurt het doorlopen van de lesstof 2 uur, maar de e-learning is in delen te volgen. Ook een verkorte route is mogelijk. De e-learning is opgebouwd aan de hand van 4 kaarten:

 • Kaart 1: Herkennen van patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en introductie gezondheidsvaardigheden
 • Kaart 2: Begrijpelijk communiceren (met aandacht voor de terugvraagmethode)
 • Kaart 3: Samen Beslissen
 • Kaart 4: Hulpmiddelen en achtergrondinformatie (onder andere een observatielijst om een eigen consult te beoordelen; wetenschappelijke artikelen over het achterliggende onderzoek en consultondersteunend materiaal)

Leerdoelen

 • Deelnemers vergroten kennis van de begrippen laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden
 • Deelenemers herkennen het belang van schooljaren
 • Deelnemers vergroten kennis van de specifieke benadering van patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden
 • Deelenemers leren het herkennen van beperkte gezondheidsvaardigheden en die bespreekbaar maken
 • Deelnemers leren communiceren met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden / het in eenvoudige taal overbrengen van informatie / het vermijden van jargon
 • Deelnemers leren gebruik maken van passend voorlichtings- en beeldmateriaal
 • Deelnemers leren het toepassen van de terugvraagmethode
 • Deelnemers leren samen beslissen
 • Deelnemers vergroten hun kennis en vaardigheden in het goed naar de patiënt en zijn naasten luisteren, vragen stellen en empathie tonen
 • Deelnemers vergroten hun kennis en vaardigheden het geven van voorlichting, advies en instructie aan patiënt en/of naasten, zodat zij keuzes kunnen maken voor gewenste palliatieve zorg
 • Deelnemers vergroten hun kennis en vaardigheden in het bewust zijn van het belang rekening te houden met cultuur

Deze scholing is gebaseerd op 

 • Handreiking palliatieve zorg aan mensen met niet-westerse achtergrond
 • Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
 • Instrumental and affective communication with patients with limited health literacy in the palliative phase of cancer or COPD. Janneke Noordman, Lotte Schulze, Ruud Roodbeen, Gudule Boland, Liesbeth M. van Vliet, Maria van den Muijsenbergh en Sandra van Dulmen In: BMC Palliative Care, oktober 2020.
 • Communication and shared decision-making with patients with limited health literacy; helpful strategies, barriers and suggestions for improvement reported by hospital-based palliative care providers. Ruud Roodbeen, Astrid Vreke, Gudule Boland, Jany Rademakers, Maria van den Muijsenbergh, Janneke Noordman en Sandra van Dulmen. In: Plos One, juni 2020.
 • Towards appropriate information provision for and decision-making with patients with limited health literacy in hospital-based palliative care in Western countries: a scoping review into available communication strategies and tools for healthcare providers. Janneke Noordman, Liesbeth van Vliet, Menno Kaunang, Maria van den Muijsenbergh, Gudule Boland en Sandra van Dulmen. In: BMC Palliative Care, april 2019.
 • Jolanda van der Velden, Gudule Boland en Jos van Campen. Reanimeren of niet: Communicatie over levenseindebeslissingen met kwetsbare oudere migranten en hun mantelzorgers. In: Aging Academy 2021 #2
 • Muijsenbergh, M van den, Oosterberg, E,.e.a. (2016).Zorg voor laaggeletterden, migranten en sociaal kwetsbaren. Hoofdstuk 11: Kanker en palliatieve zorg (Pharos en NHG) pp 255-264.
 • Lessen uit gesprekken over leven en dood. Voorlichting over palliatieve zorg aan mensen met een migratieachtergrond. Publicatie van Expertisecentrum Pharos, November 2017

Welke leervorm(en) worden gebruikt in deze scholing? 

Kennisoverdracht, communicatie oefenen met een virtuele patiënt 

Meer informatie

Meer informatie over deze scholing is te vinden op het leerplatform van Pharos.


Deze opleiding voldoet aan de criteria die opgesteld zijn door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ).

Contactpersoon Gudule Boland Pharos
Laatst geactualiseerd: 13 april 2021
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.