Onderwijsmaterialen

Onderwijsmaterialen

Wil je jouw lessen over palliatieve zorg optimaliseren? In de toolbox hieronder vind je een breed scala aan praktisch onderwijsmateriaal en achtergrondmateriaal voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs of de opleiding. Je kunt het materiaal meteen toepassen in de praktijk. Dit materiaal is ingebracht door collega’s uit het veld en beoordeeld door de Screeningscommissie onderwijs palliatieve zorg

Je kunt ook je eigen scholingsmateriaal aanbieden voor plaatsing op het onderwijsplatform. Via onderstaande button dien je een verzoek in bij de screeningscommissie. Die commissie beoordeelt het aangeboden materiaal op actualiteit en kwaliteit. Binnen vijf werkdagen hoor je of het materiaal in de toolbox op het onderwijsplatform wordt geplaatst.

Bied je scholings- of onderwijsmateriaal aan

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 6 april 2022
Filteren
CanMEDs rollen (mbo-hbo | wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Kosten
Opleidingen
Soort onderwijsmateriaal
Soort zorg | Zorgsetting
Zorgdimensie
Signaleren en markeren (Thema 3 Keuzedeel mbo)
Onderwijsmateriaal
Signaleren en markeren is thema 3 van het Keuzedeel Palliatieve zorg (K1006) l mbo.
Markeringskaarten palliatieve zorg (tool)
Onderwijsmateriaal
Set markeringskaarten palliatieve zorg om tijdig de palliatieve fase te signaleren bij patiënten met COPD, hartfalen, dementie en de ziekte van Parkinson. Zorgverleners kunnen tijdig anticiperen op aankomende problemen.
Verrast door de surprise question (artikel)
Onderwijsmateriaal
Artikel over het tijdig herkennen van patiënten met palliatieve zorgbehoeften waarin wordt ingegaan op de betrouwbaarheid van de surprise question.
COVID-19 en palliatieve zorg: Markeren en stervensfase (presentatie)
Onderwijsmateriaal
Presentatie over het markeren van de palliatieve en de stervensfase bij COVID-19-patiënten. Wat zijn de signalen en welke keuzes kunnen worden gemaakt?
Markering van de palliatieve fase (video)
Onderwijsmateriaal
Animatie met een beknopte samenvatting over het markeren van de palliatieve fase.
Markeren van de palliatieve fase bij COPD en hartfalen (presentatie)
Onderwijsmateriaal
Presentatie over de kenmerken van palliatieve zorg bij mensen met hartfalen en COPD. Eventueel ook te gebruiken ter inspiratie voor een eigen presentatie over dit onderwerp.
Markeren van de palliatieve fase (Taak 1 Leerlijn Stervensfase)
Onderwijsmateriaal
Taak 1 van de Leerlijn Stevensfase leert hoe de palliatieve fase gemarkeerd kan worden. Zo wordt tijdig van curatieve zorg overgeschakeld op palliatieve zorg.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.