Onderwijsmaterialen

Onderwijsmaterialen

In de toolbox op deze pagina vind je een breed scala aan praktisch onderwijs- en achtergrondmateriaal om te gebruiken bij onderwijs en opleidingen over palliatieve zorg. Je kunt het materiaal meteen toepassen in de praktijk. Met de filters zoek je gericht naar materialen toegespitst op jouw onderwijs. Het materiaal is ingebracht door collega’s uit het veld en beoordeeld door de Screeningscommissie onderwijs palliatieve zorg

Wil je scholings- of onderwijsmateriaal aanbieden op dit platform? Via onderstaande button dien je een verzoek in bij de screeningscommissie. De commissie beoordeelt het aangeboden materiaal op actualiteit en kwaliteit. Binnen vijf werkdagen hoor je of het materiaal in de toolbox wordt geplaatst.

Bied je scholings- of onderwijsmateriaal aan

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 6 april 2022
Filteren
CanMEDs rollen (mbo-hbo | wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Kosten
Opleidingen
Soort onderwijsmateriaal
Soort zorg | Zorgsetting
Zorgdimensie
Podcast: Pijn in de laatste levensfase
Onderwijsmateriaal
In deze podcast geven medewerkers van het hospice en gasten samen een inkijkje in hoe pijn een rol speelt in de laatste levensfase.
Pijnbestrijding bij patiënten met kanker (opdracht)
Onderwijsmateriaal
Zelfstudie-opdracht over pijnbestrijding bij patiënten met kanker aan de hand van tien filmfragmenten.
Palliatieve zorg (Wikiwijs) (casus)
Onderwijsmateriaal
Casus van een vrouw met COPD en diabetes waarin verschillende onderwerpen aan bod komen, zoals methodisch werken met een zorgleefplan, coping, omgaan met angst en pijn, begeleiding bij verliesverwerking, begeleiding bij de naderende dood en ethische en professionele dilemma’s.
Richtlijn Pijn bij patiënten met kanker
Onderwijsmateriaal
Richtlijn die aanbevelingen geeft over begeleiding en behandeling van patiënten met pijn bij kanker in de curatieve en palliatieve fase.
Anatomie en fysiologie van pijn (artikel)
Onderwijsmateriaal
Nascholingsartikel over pijn waarin verschillende soorten pijn worden beschreven, alsook de anatomie en fysiologie van pijn en verschillende behandelmogelijkheden.
Pijnmedicatie algemeen (casus)
Onderwijsmateriaal
Casus over een vrouw met een ossaal gemetastaseerd bronchuscarcinoom met toenemende pijnklachten. Studenten leren over de medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelopties bij pijnlijke botmetastasen.
Opioïden en nierfunctie (casus)
Onderwijsmateriaal
Casus over een vrouw met een ossaal gemetastaseerd mammacarcinoom die in toenemende mate pijnklachten ervaart. Studenten leren met deze casus onder meer de GFR berekenen met de Cockkroft-Gaultformule.
Ophogen opioïden (casus)
Onderwijsmateriaal
Casus over een vrouw met een uitgebreid pulmonaal, hepatogeen en ossaal gemetastaseerd rectumcarcinoom. Studenten leren in deze casus het toepassen van de pijnladder en het ophogen van de opioïden.
Neuropathische pijn (casus)
Onderwijsmateriaal
Casus over een tachtigjarige man met een recidief van een plaveiselcelcarcinoom. Hij ervaart pijnklachten na een niet radicale OK. Studenten leren met deze casus de behandeling van neuropathische pijn.
Invasieve pijnbestrijding (casus)
Onderwijsmateriaal
Casus over een man met een maagcarcinoom en klachten van pijn in de bovenbuik die uitstraalt naar de rug. Studenten leren door middel van deze casus redeneren over invasieve pijnbestrijding in een palliatief traject.
Beleidsvoering bij recidief cervixcarcinoom met oog voor de sociale context (casus)
Onderwijsmateriaal
Casus over een 43-jarige vrouw met een locoregionaal recidief van het cervixcarcinoom in het kleine bekken. Studenten leren een passend beleid op te stellen met oog voor de sociale context.
Richtlijn Pijn bij kanker en richtlijn Pijn bij gevorderde COPD of hartfalen (samenvattingskaart)
Onderwijsmateriaal
Samenvattingskaart met de belangrijkste punten uit de twee richtlijnen Pijn bij patiënten met kanker en Pijn bij gevorderde stadia van COPD of Hartfalen.
Einde leven (casus)
Onderwijsmateriaal
Casus over een 52-jarige man met een inoperabel pancreascarcinoom. Studenten wordt gevraagd een passend beleid op te stellen.
Doorbraakpijn (casus)
Onderwijsmateriaal
Casus over een 67-jarige vrouw met een ossaal gemetastaseerd mammacarcinoom en doorbraakpijn. Studenten wordt gevraagd naar oorzaak en behandeling van de pijn.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.