Ophogen opioïden (casus)
Onderwijsmateriaal

Ophogen opioïden (casus)

  • Aanbieder Pasemeco
  • Soort materiaal casuïstiek
  • Versie 2021
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Marieke van den Beuken MUMC
Laatst geactualiseerd: 31 mei 2021

Casus over een 74-jarige vrouw met een uitgebreid pulmonaal, hepatogeen en ossaal gemetastaseerd rectumcarcinoom. Zij ervaart in toenemende mate pijn bij de ossale metastasen, waarvoor ophoging van de opioïden vereist is. Studenten leren in deze casus het toepassen van de pijnladder en het ophogen van de opioïden.

De casus is een onderdeel van de reeks casuïstiek over palliatieve pijnbestrijding; zie hiervoor het verwante materiaal. 
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

Licentie

Creative commons: by-nc-sa


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Marieke van den Beuken MUMC
Laatst geactualiseerd: 31 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.