Einde leven (casus)
Onderwijsmateriaal

Einde leven (casus)

  • Aanbieder Pasemeco
  • Soort materiaal casuïstiek
  • Versie 2020
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Marieke van den Beuken MUMC
Laatst geactualiseerd: 29 mei 2021

Casus over een 52-jarige man met een inoperabel pancreascarcinoom. De man is terminaal en heeft duidelijke behandelwensen. Studenten wordt gevraagd een passend beleid op te stellen.

De casus is een onderdeel van de reeks casuïstiek over palliatieve pijnbestrijding, zie hiervoor verwant materiaal. 
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal


​Licentie

Creative commons: by-nc-sa


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Marieke van den Beuken MUMC
Laatst geactualiseerd: 29 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.