Beleidsvoering bij recidief cervixcarcinoom met oog voor de sociale context (casus)
Onderwijsmateriaal

Beleidsvoering bij recidief cervixcarcinoom met oog voor de sociale context (casus)

  • Aanbieder Pasemeco
  • Soort materiaal casuïstiek
  • Versie 2020
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), huisarts, physician assistant (7), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Marieke van den Beuken MUMC
Laatst geactualiseerd: 29 mei 2021

Casus over een 43-jarige vrouw met een locoregionaal recidief van het cervixcarcinoom in het kleine bekken. Studenten leren een passend beleid op te stellen met oog voor de sociale context.

Deze casus is een onderdeel van de reeks casuïstiek over palliatieve pijnbestrijding, zie hiervoor het verwante materiaal. 
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

Licentie

Creative commons: by-nc
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Marieke van den Beuken MUMC
Laatst geactualiseerd: 29 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.