Doorbraakpijn (casus)
Onderwijsmateriaal

Doorbraakpijn (casus)

  • Aanbieder Pasemeco
  • Soort materiaal casuïstiek
  • Versie 2020
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Marieke van den Beuken MUMC
Laatst geactualiseerd: 29 mei 2021

Casus over een 67-jarige vrouw met een ossaal gemetastaseerd mammacarcinoom. Als gevolg van de ossale metastasen heeft zij nu last van doorbraakpijn. Studenten wordt gevraagd de oorzaak van de pijn te achterhalen en te bedenken hoe deze behandeld kan worden.

De casus is een onderdeel van de reeks casuïstiek over palliatieve pijnbestrijding, zie hiervoor het verwante materiaal. 
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

Licentie

Creative commons: by-nc
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Marieke van den Beuken MUMC
Laatst geactualiseerd: 29 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.