Anatomie en fysiologie van pijn (nascholingsartikel)
Onderwijsmateriaal

Anatomie en fysiologie van pijn (nascholingsartikel)

  • Aanbieder R.R.I. van Reij, K.P.V. Meuwissen, E.A.J. Joosten, A&I
  • Versie 2017
  • EPA's symptoombestrijding
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 30 april 2019

In dit nascholingsartikel over pijn worden verschillende soorten pijn beschreven, de anatomie en fysiologie van pijn en verschillende behandelmogelijkheden.

Leerdoelen na het bestuderen van het artikel:

  • weet je hoe het pijnsignaal wordt waargenomen en verwerkt,
  • wat er verandert bij chronische pijn,
  • inzicht in de endogene modulatie van het pijnsignaal en de modulatie van pijn met behulp van opiaten.

 

Naar het materiaal

 

Opmerkingen bij dit materiaal

Er is een inlog / abonnee nodig om het artikel volledig te kunnen lezen.

 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs.

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 30 april 2019
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.