Anatomie en fysiologie van pijn (artikel)
Onderwijsmateriaal

Anatomie en fysiologie van pijn (artikel)

  • Aanbieder R.R.I. van Reij, K.P.V. Meuwissen, E.A.J. Joosten, A&I
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, tekstueel
  • Versie 2017
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, diëtist, fysio- of ergotherapeut, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 24 mei 2021

Nascholingsartikel waarin verschillende soorten pijn worden beschreven, alsmede de anatomie en fysiologie van pijn en verschillende behandelmogelijkheden.

Leerdoelen

Na het bestuderen van het artikel:

  • weet de student hoe het pijnsignaal wordt waargenomen en verwerkt,
  • weet de student wat er verandert bij chronische pijn,
  • krijgt de student inzicht in de endogene modulatie van het pijnsignaal en de modulatie van pijn met behulp van opiaten.

 

Naar het materiaal

 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 24 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.