Community of Practice Palliatieve Zorg over ‘moreel beraad’

  • Datum 18-06-2024
  • Tijd 15.30 - 17.00 uur
  • Locatie volgt
  • Kosten geen kosten

Save the date! Nieuwe Community of Practice Palliatieve Zorg over ‘moreel beraad’ op 18 juni 2024 van 15.30-17.00 uur. Schrijf je nu in!

Het verlenen van goede palliatieve zorg, dat willen we allemaal! Maar wat betekent dit precies in de praktijk? En wat als het anders loopt? In de palliatieve zorg is het vrijwel onmogelijk om zwart-wit te denken. En wie dacht dat het op te lossen was met zoveel tinten grijs, die komen ook bedrogen uit. In de palliatieve zorg kan je alles vanuit meerdere perspectieven en invalshoeken bekijken, en dat is precies wat je met een moreel beraad doet! In deze COP ‘Moreel beraad’ nemen onze gastsprekers jullie graag mee in een verdieping op dit thema. De gastsprekers stellen zich graag aan jullie voor:

Boukje Aartsen, MUMC+: “In de functie van geestelijk verzorger en als voorzitter van de werkgroep moreel beraad ben ik sinds een aantal jaren betrokken bij het uitrollen van moreel beraad in het Maastricht UMC+. Ethiek handen en voeten geven in de dagelijkse zorgpraktijk is het uitgangspunt in mijn werk. Moreel beraad is een mooie manier om ethische dilemma’s in de steeds complexer wordende zorg te bespreken. Dat komt de kwaliteit van zorg en het welzijn van de zorgverleners ten goede. Graag deel ik mijn ervaringen uit de praktijk met jullie om te inspireren en uit te wisselen wat de meerwaarde kan zijn op de werkvloer.”

Mireille Schoonbroodt, Zuyd Hogeschool: “Ik ben verpleegkundige, Docent verpleegkunde en Begeleidingskundige. Vanuit persoonlijke interesse en door de Master Begeleidingskunde ben in aanraking gekomen met Ethiek. Na de Master heb ik ook de beroepsopleiding gevolgd tot gespreksleider Moreel Beraad. Ik ben binnen Zuyd Professional de coördinator van de opleiding Palliatieve zorg voor Verzorgenden en welzijnsmedewerkers en tevens coördinator van de opleiding Adviserend Verpleegkundige Palliatieve zorg (AVPZ). Ik zal in deze bijeenkomst graag wat meer vertellen over Moreel beraad en samen zullen we opzoek gaan naar ieders morele kompas.”

In de COP bijeenkomst staan we stil bij moreel beraad als begrip (wat is de theorie erachter, hoe kan je het inzetten) maar ook als praktische werkvorm (hoe kan je er zelf mee aan de slag, welke effecten kan je ermee bereiken). Hierin zal Boukje vooral vertrekken vanuit de praktijk en belicht Mireille het onderwijs perspectief. Het wordt wederom een interactieve bijeenkomst waarin jullie zelf ook aan de slag kunnen gaan met deze thematiek. Kortom, een mooie kans om je verder te ontwikkelen in dit belangrijke thema binnen de palliatieve zorg!

Ben jij erbij? Schrijf je dan in vóór 10 juni via onderwijsknooppuntpalliatievezorg@zuyd.nl om de MS Teams uitnodiging te ontvangen. Wij kijken er alvast naar uit, tot dan!

Met vriendelijke groeten, Annemie Courtens, Desiree Meertens, Jolanda Friesen en Sabine Pieters, vanuit het onderwijsknooppunt Palliatieve Zorg

 

Contact