Casuistiekbesprekingen Inzet paramedici in de palliatieve en terminale fase

  • Datum 15-05-2024
  • Tijd 19.30 uur – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
  • Locatie Keenter Hart Sint Jozefskerkplein 3, 6006 ZH Weert
  • Doelgroep zie uitnodiging
  • Kosten kosteloos
  • Uiterste inschrijfdatum 13-05-2024
  • Beschikbare plaatsen 39 van de 80

Deze casuistiekbespreking vindt twee maal plaats, namelijk op woensdag 15 mei in Weert en donderdag 23 mei in Beegden 

Inleiding
Paramedische zorg is de zorg die ten doel heeft de gezondheid van de patiënt zo goed mogelijk op peil te houden en dus niet zozeer de zorg die gericht is op de genezing van een ziekte of aandoening. Ook in de palliatieve of zelfs de terminale fase kunnen paramedici zorgvragers ondersteunen en / of extra comfort bieden.
Tijdens deze avonden wordt aan de hand van casuïstiek toelichting  gegeven over wat paramedici kunnen betekenen voor een zorgvrager in de palliatieve fase en hun naasten. Op beide avonden laten we paramedici uit de eigen regio aan het woord.

Tussendoor is er ruimte voor vragen, discussie en delen van ervaringen.
De inzet is om de avond zo interactief mogelijk vorm te geven.

Doel
Na het volgen van deze thema avond:
-    weet u welke paramedische disciplines er zijn;
-    weet u wat de paramedici kunnen betekenen in de palliatieve en terminale fase;
-    weet u waar u op moet letten als u paramedici inschakelt;
-    weet u welke websites u kunt raadplegen voor meer achtergrondinformatie over dit onderwerp.

WEERT woensdag 15 mei

Avondvoorzitter: Annelies Rikkers, specialist ouderengeneeskunde bij het land van Horne en lid ParkinsonNet

Paramedici:
•    Ellen Schouten, logopedist 1ste lijn
•    Mirjam Coolen, diëtist 1ste lijn
•    Susanne Maas, ergotherapeut 1ste lijn
•    Debbie Timmermans, ergotherapeut 2de lijn
•    Roos Nijssen, fysiotherapeut 2de lijn
•    Sjoerd van Velthoven, fysiotherapeut 1ste lijn 

BEEGDEN donderdag 23 mei

Avondvoorzitter: Anita Janssen, verpleegkundig specialist bij Dagelijks Leven en coördinator ParkinsonNet regio Roermond

Paramedici:
•    Wilma Minten, geriatriefysiotherapeut 1e lijn en De Zorggroep
•    Annelies Berkers, ergotherapeut 1e lijn en hospice De Ark
•    Geertje Janssen, logopedist 1e lijn en De Zorggroep
•    Jolanda Kruijtzer, diëtist 1e lijn en De Zorggroep

Na afsluiting bestaat er in Beegden de gelegenheid om na te praten aan de bar. Drank is dan voor eigen rekening.
 

Doelgroep
Paramedici, huisartsen, (medisch) specialisten (ouderengeneeskunde), verpleegkundig specialisten, physician assistants, verpleegkundigen, coördinatoren, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, verzorgenden, vrijwilligers en overige zorgverleners die vooral betrokken zijn in de palliatieve en terminale zorg.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan de bijeenkomsten.

Accreditatie
Er is geen accreditatie aangevraagd.

Aanmelding
Aanmelden voor een van de bijeenkomsten kan hieronder. 

Inschrijving
Er is plaats voor maximaal 60-80 deelnemers per locatie. 

Parkeren
Bij beide locaties is vrij parkeren in de buurt. 

Contact
Desirée Meertens 
Coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Midden Limburg
Mail: desiree.meertens@dezorggroep.nl 

Zie HIER de pdf van de uitnodiging.

In het Netwerk werken samen: De Zorggroep, Laurentius Ziekenhuis, Land van Horne,
SJG Weert, Stichting Proteion, Huisartsenzorg Midden-Limburg, Buurtzorg, ZuidZorg, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Midden-Limburg (VPTZ), Stichting Eindzorg, Koraalgroep, Daelzicht, Stichting Pergamijn, PSW, Samen Zorgen Huis Leudal

 

kies een van beide data
Ik ga akkoord met het opslaan van mijn gegevens.
Contact