Nieuws NPZ Limburg 20 december 2021


Maandag 24 januari van 16.00 tot 17.30 uur organiseren de Centra voor Levensvragen Limburg het derde webinar uit de ‘Zin in..-reeks: ‘Zin in eenzaamheid?’. Een webinar over zingeving in eenzaamheid. Maar ís er wel zin te vinden in eenzaamheid en zo ja, waar dan?

Eenzaamheid kan iedereen overkomen. Zeker in uitdagende tijden als deze. Maar wat ís eenzaamheid? Wie zijn er eenzaam en wat kun je doen als (zorg)professional? Kun je ook doorverwijzen? Onder leiding van gastvrouw Sabine Crooijmans, Geestelijk Verzorger, zal prof. dr. Anja Machielse antwoord geven op deze belangrijke vragen. Daarnaast delen verschillende vertegenwoordigers van initiatieven in Limburg hun ervaring en visie over dit thema.

Het programma biedt praktische handvatten en helpt jou als zorgverlener hiermee op weg. Je krijgt inzicht in het thema eenzaamheid. Je leert wat de verbinding is tussen eenzaamheid en zingeving én je maakt kennis met praktische voorbeelden van initiatieven. Het webinar is voor professionals werkzaam in de 1e lijn en andere geïnteresseerden. Deelname is gratis.

Interactief
Tijdens het webinar kunnen deelnemers het gesprek aangaan met de sprekers, door vragen te stellen via de chat. Waar mogelijk worden vragen live in de studio besproken en/of direct in de chat beantwoord door een inhoudsdeskundige.
Meld je NU aan via de volgende link:
http://www.zuyderland.nl/zinineenzaamheid

Gastspreker: prof. dr. Anja Machielse Hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid
Bijzonder hoogleraar Empowerment van Ouderen, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht

Anja Machielse is filosoof en sociale wetenschapper. Uitgangspunten in haar werk zijn de fundamentele kwetsbaarheid en de sociale inbedding van de mens. Haar onderzoek is gericht op de betekenis van sociale relaties, zowel voor het persoonlijke leven als voor de bredere gemeenschap en de samenleving als geheel. De spanning tussen individuele autonomie en de eisen van de sociale omgeving staan daarbij centraal. Belangrijke thema's in haar werk zijn eenzaamheid en sociaal isolement, sociale weerbaarheid, existentiële problemen en zingevingsvragen. In haar onderzoek naar kwetsbare ouderen ligt de nadruk op 'empowerment' en het stimuleren van sociale betrokkenheid': wat hebben mensen nodig om 'goed' ouder te worden en hoe kan sociale insluiting van ouderen in de samenleving worden bevorderd? Verder verricht zij onderzoek naar de werkzaamheid van beleid en interventies voor sociaal kwetsbare burgers en naar de mogelijkheden en grenzen van vrijwillige inzet. In haar werk staat de verbinding van wetenschappelijke theorievorming met praktijkkennis centraal.

Nieuwsgierig naar het uitgebreide programma? Kijk dan hier.

naamloos.png  
Noord Limburg - Midden Limburg - Westelijke Mijnstreek
Oostelijk Zuid Limburg - Heuvelland

Meer informatie over Centrum voor Levensvragen? Klik op bovenstaand logo.

Contact