Vacature Coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Rivierengebied

Nieuws NPZ Rivierengebied 03 mei 2024

Ben jij een ervaren coördinator, die zich wil inzetten voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de
palliatieve zorg in de regio? Weet jij partijen met verschillende invalshoeken te verbinden vanuit
de bedoeling? Ben je een organisatietalent met een scherp oog voor mogelijkheden en
verbeteringen? Dan nodigen we je van harte uit te solliciteren.

Wie zijn wij?

Binnen het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Rivierengebied werken zorg-, welzijns- en
vrijwilligersorganisaties in de regio samen om de palliatieve zorg zo goed mogelijk te organiseren
en af te stemmen op de behoeften van patiënten en naasten. Onze netwerkregio beslaat de
gemeenten: Culemborg, West-Betuwe, Tiel, West Maas en Waal, Neder-Betuwe en Buren. Veel
organisaties in deze regio – waar palliatieve zorg plaatsvindt – zijn aangesloten bij het netwerk.
De netwerkorganisatie kent een eenvoudige structuur met een regiegroep, expertgroep en
project- of werkgroepen. De regiegroep vormt het bestuurlijk overleg van de netwerkorganisatie.
De expertgroep bestaat uit professionals, zij signaleren, doen voorstellen, voeren plannen uit en
initiëren verdere ontwikkeling van de kwaliteit van de palliatieve zorg in de regio. De financiering
van het netwerk bestaat uit een subsidie vanuit VWS en is in ieder geval tot 2027 gegarandeerd.

Positie in de netwerkorganisatie

De netwerkcoördinator werkt in opdracht van en rapporteert aan de regiegroep. De coördinator is
in dienst bij één van de netwerkleden; SZR fungeert op dit moment als portefeuillehouder voor de
subsidie en daarmee als formele werkgever van de coördinator namens het NPZ Rivierengebied.
Dit kan in de nabije toekomst veranderen en bij een ander netwerklid komen te liggen.
De netwerkcoördinator werkt onafhankelijk en verbindend.

Wat ga je doen?

Als netwerkcoördinator initieer, adviseer, organiseer en faciliteer je de continue verbetering van
de kwaliteit en toegankelijkheid van de palliatieve zorg in de regio. Je doet dit door doelgroepen
met elkaar te verbinden, informatie uit te wisselen en er zorg voor te dragen dat er
samenwerkingsafspraken worden gemaakt ter versterking van de palliatieve zorg in de regio.

Daarbij adviseer je (zorg)instellingen in de regio over (transmuraal) beleid op het gebied van
palliatieve zorg. De regio timmert in allerlei coalities aan de weg om de zorg in de toekomst te
blijven garanderen. Als netwerkcoördinator volg je actief deze ontwikkelingen en speelt erop in.

Je kerntaken zijn:

 • volgen van ontwikkelingen in de palliatieve zorg en de gezondheidzorg in het algemeen, en informeren en adviseren van het netwerk hierover;
 • het ontwikkelen van beleid binnen vastgestelde landelijke en regionale kaders;
 • coördineren en ondersteunen van de regiegroep, de expertgroep en diverse werkgroepen;
 • werkend houden en waar mogelijk verbeteren van de (structuur van) samenwerking om de gezamenlijke doelen te realiseren;
 • zorgdragen dat het NPZ beschikt over een meerjarenbeleidsplan, een jaarlijks activiteitenplan
 • en een jaarverslag;
 • aanvragen en verantwoorden van subsidies;
 • monitoren van de voortgang op en evalueren van de gezamenlijk afgesproken resultaten;
 • in voorkomende gevallen leiden van regionale projecten of werkgroepen;
 • borgen van de uitwisseling van kennis en informatie (regionaal en landelijk);
 • signaleren, initiëren en faciliteren van deskundigheidsbevordering binnen de regio;
 • onderhouden van contacten met relevante partijen binnen en buiten de regio;
 • vervullen van de PR-rol voor het netwerk.

Wat vragen we?

De eisen voor deze functie zijn:

 • minimaal HBO werk- en denkniveau, aangevuld met relevante kennis op het gebied van
 • project- en verandermanagement;
 • meerjarige ervaring met projectcoördinatie, bij voorkeur binnen een netwerksamenwerking;
 • kennis van en inzicht in complexe procedures, processen en theorieën met betrekking tot beleid en ontwikkelingen op het vakgebied van palliatieve zorg;
 • gevoel voor verhoudingen en belangen, zowel op bestuurlijk als uitvoerend niveau;
 • kunnen omgaan met en overbruggen van belangentegenstellingen, kunnen verbinden;
 • kunnen scheiden van hoofd- en bijzaken;
 • initiatief- en vindingrijk;
 • uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;
 • een hoge mate van zelfstandigheid en onafhankelijkheid;
 • mensen kunnen verbinden en enthousiasmeren rond een te behalen resultaat.

Wat bieden wij?

 • een netwerksamenwerking die goede zorg voor mensen in een palliatieve fase centraal stelt;
 • een uitdagende functie met ruimte voor verbeteren en vernieuwen;
 • arbeidsvoorwaarden en een salaris zoals deze geregeld zijn in de CAO VVT;
 • een salaris van maximaal € 5.045,55 bij een 36-urige werkweek (afhankelijk van jouw
 • werkervaring / FWG 60);
 • een eindejaarsuitkering van 8,33 %;
 • een reiskostenvergoeding;
 • een contract voor 12-16 uur per week, flexibel in te zetten. Zolang er subsidie beschikbaar is betreft het een structurele functie, startend met een jaarcontract.

Enthousiast over deze functie?

Ben jij de netwerkcoördinator die wij zoeken? Reageer dan uiterlijk 17 mei 2024. Geschikte
interne kandidaten uit één van de aangesloten organisaties gaan voor in de procedure.

We ontvangen jouw motivatie en cv graag via npzrivierengebied@szr.nl

Wil je meer informatie?

Neem dan contact op met Jolenta Rauch (voorzitter netwerk) via
06-19929767; zij vertelt je graag meer over deze functie. Zij kan je voor verdere informatie ook in
contact brengen met andere netwerkdeelnemers.

Een assessment en/of referentieonderzoek kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
Voor alle nieuwe medewerkers wordt een VOG verklaring aangevraagd.

Contact en nieuwsbrief