Richtlijnen en meetinstrumenten

In de palliatieve zorg is het gewenst om zoveel mogelijk te werken volgens richtlijnen en standaarden. De actuele ontwikkelingen met betrekking tot de zorgpraktijk, onderwijs, onderzoek en beleid zijn te vinden op Palliaweb.

We verwijzen hierbij ook graag naar de website Pallialine. Hier zijn de richtlijnen palliatieve zorg volgens recente inzichten in diagnostiek en behandeling bij palliatieve zorg te vinden.

Links:
PDF versie overdrachtstool SBARR

App PalliArts

Deze -gratis te downloaden- App biedt landelijke en regionale informatie over palliatieve zorg overal en op ieder moment.

IKNL verzorgt de landelijke informatie. Dit omvat samenvattingen van richtlijnen palliatieve zorg (Pallialine). Ook is er informatie te vinden over de regionale consultatieteams voor vragen over complexe zorgsituaties. De consultatieteams zijn rechtstreeks te bellen vanuit PalliArts. Ook bevat het handige tools, een formularium, en eventuele regionale afspraken of tools (zoals de overdrachttool voor verpleegkundigen in de regio).

Contact en nieuwsbrief