Ondersteuning en zorg

Veel mensen willen graag zo lang mogelijk hun eigen leven blijven leiden, de zorg thuis ontvangen en ook thuis sterven. Dan is vaak (extra) professionele hulp nodig, dit kan op velerlei manieren worden gerealiseerd.  

Patiëntenversie Kwaliteitskader palliatieve zorg

Er is door Patiëntenfederatie Nederland, de KNMG en IKNL een patiëntenversie van het Kwaliteitskader palliatieve zorg ontwikkeld.

Thuiszorg

Dit kan in de vorm van thuiszorg. Thuiszorg biedt hulp of begeleiding bij de persoonlijke verzorging of verpleging bij u thuis. De zorg is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. Enkele thuiszorgorganisaties bieden ook nachtzorg aan in de laatste levensfase.

Gespecialiseerd verpleegkundige palliatieve zorg

Veel huisartsen en medisch specialisten werken samen met gespecialiseerde verpleegkundigen palliatieve zorg. De gespecialiseerd verpleegkundige met specifieke kennis van palliatieve zorg kan u en uw naasten ondersteunen en begeleiden in de palliatieve fase van uw ziekte. Zij kan een aanspreekpunt zijn in deze moeilijke periode van uw leven.

Vrijwilligers

Vrijwilligers bieden hulp en begeleiding aan palliatieve patiënten en hun naasten. Zij kunnen thuis de zorg van de mantelzorgers ondersteunen. De vrijwilligers zijn speciaal opgeleid voor het verlenen van extra ondersteuning aan de palliatieve patiënt.

Hospice of afdeling palliatieve zorg in een verpleeghuis

Een andere mogelijkheid is om de laatste levensfase te verblijven in een hospice. Een hospice geeft zorg “zoals thuis” met 24-uurs aanwezigheid van professionele zorgverleners en/of vrijwilligers. Deze zorg kan ook worden gegeven in een verpleeghuis met een afdeling palliatieve zorg.
Een andere vorm is een bijna-thuis-huis voor mensen die stervende zijn. Naast medische professionals van een thuiszorgorganisatie en de huisarts zorgt een team van vrijwilligers (onder leiding van twee coördinatoren) ervoor dat het de gasten van het bijna-thuis-huis aan niets ontbreekt (soms wordt deze vorm ook “hospice” genoemd). Voor deze vormen van palliatieve zorg is de geschatte levensverwachting korter dan 3 maanden.

Regionale Informatiegids

Hieronder vindt u onze Regionale Informatiegids. In deze gids zijn alle bij het netwerk aangesloten organisaties, die palliatieve zorg verlenen, voor u gebundeld. U vindt daar ook meer informatie en websites of contactadressen.

Contact en nieuwsbrief