Consortium Septet

Netwerk Palliatieve Zorg Rivierengebied werkt samen binnen Septet

In 2015 is gestart met het Nationaal Programma Palliatieve Zorg, dat tot 2020 een extra impuls geeft aan samenhang en verbetering van palliatieve zorg, onderwijs en onderzoek. Het programma kent verschillende onderdelen. Belangrijk is de inrichting van regionale samenwerkingsverbanden en bovenregionale samenwerking: de consortia palliatieve zorg. In de regio Midden-Nederland is dat Septet. Ook het Netwerk Palliatieve Zorg Rivierengebied is hierbij aangesloten. Hierin werken zeven netwerken palliatieve zorg samen met het Expertisecentrum Palliatieve Zorg en het Integraal Kankercentrum Nederland.

De vorm waarin wordt meegewerkt aan Septet-activiteiten kan wisselen per organisatie, dit hangt af van het onderwerp/project of onderzoek en hangt af van de toepassingsmogelijkheden binnen de setting van de organisatie.

Dichtbij - Deskundig - Slagvaardig 

In de regio Midden-Nederland is Septet het samenwerkingsverband voor palliatieve zorg. Zeven netwerken palliatieve zorg werken daarin samen met het Expertisecentrum Palliatieve Zorg en het Integraal Kankercentrum Nederland. Door de handen ineen te slaan en goede initiatieven met elkaar te verbinden, kunnen we onze doelen nog beter bereiken. 

Wat willen we bereiken?

Septet wil graag dat voor alle mensen in de palliatieve fase zorg beschikbaar is, gebaseerd op de persoonlijke wensen en behoeften. De zorgvrager, zijn informele en formele zorgpartners werken in dialoog samen in een herkenbare structuur die gericht is op kwaliteit en ontwikkeling.

Waar staan we voor?

  • Dichtbij - Drempelloze zorg dichtbij huis, dichtbij de wensen en behoeften van zieke mens & naasten en dichtbij de praktijk van de zorgverlening. 
  • Deskundig - Deskundige zorg, ondersteuning en begeleiding door professionals en vrijwilligers.
  • Slagvaardig - Zeggen wat we doen, doen wat we zeggen en tijdig bijstellen.

Voor meer informatie en actuele berichten zie de contactgegevens van Septet.

Contact en nieuwsbrief