Praktijkteam

Zorgaanbieders kunnen met knelpunten die ze in de praktijk ervaren terecht bij het praktijkteam palliatieve zorg, bijvoorbeeld over financiering. Het praktijkteam palliatieve zorg is een samenwerking tussen het ministerie van VWS, verzekeraars, netwerken palliatieve zorg, het CIZ en diverse partijen uit de palliatieve zorg. Het belangrijkste doel is het structureel oplossen van knelpunten in de palliatieve zorg en deze oplossingen landelijk bekend maken en invoeren.

Bekijk hieronder een filmpje van een praktijkvoorbeeld uit de palliatieve zorg.

Waar kunt u terecht?

Waar kunt u terecht met vragen en knelpunten?

Zorgprofessionals
Zorgprofessionals kunnen hun knelpunten en goede voorbeelden rondom de organisatie en financiering van palliatieve zorg melden via:
T: 030 - 789 78 78
E: meldpunt@juisteloket.nl

Burgers, patiƫnten en naasten
Patiƫnten en naasten kunnen knelpunten doorgeven via:
T: 1400 
WhatsApp: 06 - 55 00 14 00
De meldingen worden aan het praktijkteam doorgegeven.

Contact en nieuwsbrief