Vrijwilligers

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)

Voor veel mensen is het waardevol om juist ook de laatste periode van het leven in de eigen vertrouwde omgeving te kunnen zijn. Voor de naasten kan het een intensieve en ook zware taak worden. In dat geval kunnen de VPTZ-vrijwilligers mogelijk helpen. De vrijwilligers bieden ondersteuning door hun aanwezigheid, ze geven tijd en aandacht aan zowel de zieke als de naasten. Zij lossen de naasten tijdelijk af zodat deze even op adem kunnen komen.

De vrijwilligers bieden ondersteuning door:

  • 'Er te zijn'
  • Een luisterend oor te bieden
  • Te waken
  • De naasten tijdelijk af te lossen
  • Een praatje te maken over alledaagse dingen, maar ook over het stervensproces
  • Emotionele ondersteuning te bieden
  • Te helpen bij licht verzorgende taken

De vrijwilligers verrichten geen medische handelingen, maar vullen datgene aan wat familieleden en vrienden zelf doen of vervangen de mantelzorg. Zoals hulp bij persoonlijke verzorging, voorlezen of waken. Zo krijgen de naasten de gelegenheid even rust te nemen, een boodschap te doen of 's nachts rustig te slapen.

Eigen ervaringen van vrijwilligers in de palliatieve zorg

Hoe kunt u vrijwilligers inschakelen?

Neem gerust contact op om te bespreken wat de mogelijkheden in uw geval zijn. U kunt rechtstreeks een beroep doen op de vrijwilligersorganisatie, een verwijsbrief is niet noodzakelijk.
De coördinator geeft u graag meer informatie over wat de vrijwilligersorganisatie voor u kan betekenen.
U kunt ook een afspraak maken als u nog niet helemaal zeker bent of u een beroep wilt doen op de hulp die de vrijwilligers bieden. Ook de afweging of het mogelijk is om thuis te blijven of de voorkeur uitgaat naar een (respijt)verblijf in een hospice kunt u met hen bespreken. Laat u gerust eerst goed informeren over de mogelijkheden en de werkwijze van de VPTZ-organisatie.

Ondersteuning kan aangevraagd worden door uzelf of uw naasten en ook door de beroepsmatige zorg. Wanneer u een beroep op de vrijwilligers doet, volgt er (indien mogelijk) een kennismakingsgesprek. Samen met u wordt bekeken hoe vrijwilligers het beste kunnen ondersteunen. 
Er zijn voor u geen kosten verbonden aan onze hulp.

Contactgegevens in de regio

Voor heel Nederland: VPTZ

VPTZ Culemborg
Tel: 0345- 51 44 61
Mail: thuiszinzet@hospicenocturne.nl 
Website:  www.hospicenocturne.nl

VPTZ Rivierenland
Tel: 06-53715525
Mail: coordinator@vptzrivierenland.nl
Website: www.vptzrivierenland.nl

VPTZ West-Betuwe
Tel: 0345-51 44 61
Mail: thuisinzet@hospicenocturne.nl
Website: Thuisinzet - (hospicenocturne.nl)

VPTZ West Maas en Waal
Tel: 06-55711723
Mail: info@debrugmaasenwaal.nl
Website: De Brug Maas en Waal – Hospice Thuiswaken Respijtzorg

Contact en nieuwsbrief