Kwaliteitskader Palliatieve zorg

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland is in 2017 gelanceerd. Het gaat uit van de vraag: waaraan voldoet goede palliatieve zorg volgens de patiënt?

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft tot doel gesteld dat iedere burger vanaf 2020 verzekerd is van goede palliatieve zorg op de juiste plaats, op het juiste moment en door de juiste zorgverleners.

Onderstaande animatiefilm geeft een beknopte samenvatting van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (2017).

Download hier het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland is ook te vinden op Palliaweb.

Verbetering van palliatieve zorg

De doelstelling van het kwaliteitskader is het bijdragen aan een landelijk eenduidig beleid ter verbetering van de palliatieve zorg. Wensen en zorgvragen van de patiënt en diens naasten op fysiek, psychologisch, sociaal en spiritueel gebied vormen het uitgangspunt voor de geboden zorg.

Zelfevaluatie op basis van het kwaliteitskader

Zorgorganisaties streven naar de beste kwaliteit van palliatieve zorg voor patiënten en hun naasten. Om deze inzichtelijk te maken en te verbeteren, kunnen organisaties deelnemen aan kwaliteitsprojecten, audits, externe accreditatieprogramma's en gebruik maken van meetinstrumenten. 

De zelfevaluatie palliatieve zorg is ontwikkeld om het aanbod en de organisatie van palliatieve zorg inzichtelijk te maken en te werken aan verbetering. Deze is gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg.

Contact en nieuwsbrief