Scholingen

Binnen het netwerk palliatieve zorg Rivierengebied werken zorg, welzijn- en vrijwilligersorganisaties in de regio samen om de palliatieve zorg zo goed mogelijk te organiseren en af te stemmen op de behoeften van patiënten en naasten. 

Dat doen we onder andere door het aanbieden van casuïstiekbesprekingen, scholingen en symposia.

Scholingen in de regio

Scholingen landelijk

Naslagwerk

Contact en nieuwsbrief