Informatie

Als u heeft gehoord dat u ongeneeslijk ziek bent, dan kunt u rekenen op palliatieve zorg. Dat is zorg voor zowel u als uw naasten. Het doel ervan is dat u deze periode zo goed mogelijk beleeft, en u nog kunt doen wat u belangrijk vindt.

Meer over palliatieve zorg vind u in onderstaande filmpjes, bij patiënten en naasten en op de website ‘Over palliatieve zorg‘ van de overheid.

Wat is paliatieve zorg?  Markering van de palliatieve fase Kwaliteitskader

 

Spreken over

Veel mensen vinden het lastig om in gesprek te gaan over het levenseinde en de wensen en mogelijkheden daar omheen. Toch is het voor iedereen van belang dat vragen en wensen besproken worden. Wat u hierbij kan helpen is bijvoorbeeld:

Financiën

Het ministerie van VWS heeft een Informatiekaart Palliatieve terminale zorg opgesteld met informatie over wat de zorg inhoudt, hoe deze betaald wordt en over de eigen bijdrage (juni 2017).

Contact en nieuwsbrief