Netwerk

Wat is een Netwerk Palliatieve zorg?

Een Netwerk Palliatieve zorg is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in een bepaalde regio. Een netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Door samen te werken willen zorgaanbieders de kwaliteit van zorgverlening en de toegankelijkheid van zorg in de regio verbeteren.

Werkgebied

Netwerk Palliatieve Zorg Rivierengebied betreft de gemeenten Tiel, Buren, Culemborg, Neder Betuwe, West Betuwe (voorheen Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal) en West Maas en Waal (voor ½). Veel organisaties in deze regio – waar palliatieve zorg plaatsvindt – zijn aangesloten bij het netwerk.

Organisatie van het netwerk

Het Netwerk Palliatieve Zorg Rivierengebied bestaat al vele jaren. Vanaf september 2019 is er een andere organisatievorm van het netwerk gerealiseerd.

De regiegroep vormt het bestuurlijk overleg van de netwerkorganisatie, te denken valt aan besluitvorming over jaarplannen en begroting, bewaken van resultaten, besluitvorming over inzet van middelen en faciliteiten.

De expertgroep bestaat uit professionals, zij signaleren, komen met voorstellen, voeren plannen uit en initiëren verdere ontwikkeling van de kwaliteit van de palliatieve zorg in de regio.

Bij bijeenkomsten van de regiegroep zijn ook altijd een aantal mensen vanuit de expertgroep aanwezig om zo vanuit verschillende perspectieven gezamenlijk tot goede keuzes te komen.  

Er is een onafhankelijke netwerkcoördinator (NWC) in dienst, deze is het aanspreekpunt voor het netwerk.

Er wordt elk jaar een jaarplan en een jaarverslag gemaakt, voor geïnteresseerden is dit op te vragen bij de netwerkcoördinator.

In een plaatje ziet het er als volgt uit:

Contact en nieuwsbrief