Vergoedingen en indicaties

Verschillende organisaties, zoals de overheid, IKNL en de zorgverzekeraars verstrekken informatie over de wet- en regelgeving, vergoedingen en indicatiestelling op het gebied van palliatieve zorg: 

Informatiekaart professionals

Handreiking Financiering palliatieve zorg

De 'Handreiking financiering palliatieve zorg' brengt de huidige financiering van palliatieve zorg in kaart. Je vindt in deze handreiking een overzicht van alle regelgeving en structuur rond de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen: thuis, ziekenhuis, hospice, verpleeghuis en palliatieve terminale unit. 

Terminaliteitsverklaring in de meeste situaties niet meer nodig

Bij verschillende zorgleveringsvormen is het niet meer nodig om de ‘terminaliteitsverklaring’ te gebruiken. De verklaring zorgde voor veel onvrede onder patiënten en zorgprofessionals, omdat het formeel vaststellen als patiëntonvriendelijk wordt ervaren en voor veel onnodige administratie zorgt. Zorgverzekeraars hebben afgesproken dat de terminaliteitsverklaring niet meer bij alle leveringsvormen nodig is.

Ter verduidelijking voor de praktijk heeft het Ministerie VWS nu een filmpje ontwikkeld. Ga naar het filmpje door op onderstaande afbeelding te klikken.

Contact en nieuwsbrief