10 april: Proactieve zorgsymposium 'Als je begrijpt wat ik bedoel'

Nieuws NPZ Rivierengebied 15 maart 2024

Op 10 april 2024 organiseert Carend het Proactieve Zorgsymposium in Jaarbeurs Utrecht onder de titel 'Als je begrijpt wat ik bedoel'. Tijdens dit symposium zullen tal van sprekers, waaronder Diederik Gommers en Sabine Netters dit belangrijke onderwerp van meerdere kanten belichten. Proactieve zorgplanning (PZP) krijgt binnen de zorg steeds meer aandacht en wordt ook wel ACP (advance care planning) genoemd.

PZP is het vooraf goed doorspreken van wensen, behoeften en onzekerheden met de patiënt en alle betrokkenen over de toekomst bij ernstige ziekten of verhoogde kwetsbaarheid. Welke behandelingen zou iemand nog wel willen en welke niet meer? Maar ook: waar liggen de grenzen van de geneeskunde?

Wat wil iemand nog weten over wat hem te wachten staat bij de behandeling, maar ook later als de stervensfase begint. PZP is niet één gesprek, maar een continu én dynamisch traject tussen de zorgverlener, de patiënt of cliënt en zijn naasten over actuele en toekomstige levensdoelen en keuzes die er te maken zijn.

Inschrijven of meer informatie

Schrijf je in of lees meer via de website van Carend

Contact en nieuwsbrief