Casuïstiekbespreking "Klinisch redeneren in de palliatieve fase"

 • Datum 20-03-2024
 • Tijd 19.00-20.30 uur
 • Locatie SZR Vrijthof, zaal De Binnenhof, Burgemeester Meslaan 49 te Tiel
 • Doelgroep Verpleegkundigen en verzorgenden
 • Beschikbare plaatsen 0 van de 30

Tijdens deze casuïstiekbespreking ligt de nadruk op het concreet oefenen in klinisch redeneren bij besluitvorming in de palliatieve fase.

Data en deelname
We bieden deze casuïstiekbespreking voor verpleegkundigen en verzorgenden aan op :
Woensdag 20 maart 19.00-20.30 uur 

De casuïstiekbespreking staat open voor verpleegkundigen en verzorgenden in de regio die werken met mensen in de palliatieve zorg. Zijn er nog plaatsen vrij, dan kunnen ook vrijwilligers of mensen met een andere opleiding of uit een andere regio deelnemen. 
Ter voorbereiding vragen we alle deelnemers om een casus uit de praktijk mee te nemen die we met elkaar kunnen uitwerken.

Aanmelden 
Aanmelden kan tot 15 maart a.s. en is op volgorde van binnenkomst. Je ontvangt per e-mail een bevestiging van je inschrijving.   

Accreditatie
Voor deze casuïstiekbespreking is via PZNL accreditatie aangevraagd voor het Kwaliteitsregister V&V. 

Doel van klinisch redeneren
Het doel van klinisch redeneren kan als volgt worden omschreven: 

 • Adequaat reageren op problemen: zowel op actuele problemen als anticiperend op problemen die zich in de toekomst kunnen voordoen. 
 • Continu afstemmen op wensen, prioriteiten en betekenisgeving van de patiënt. 
 • In kaart brengen van kritische beslismomenten. 
 • Gezamenlijke besluitvorming. 
 • Helder vastleggen van beleid en voortgangsafspraken en eenduidig communiceren naar patiënt en naasten.

Klinisch redeneren in de palliatieve fase  
Bij de besluitvorming in de palliatieve fase maken we gebruik van een handig hulpmiddel: de beslisschijf. Deze beslisschijf geeft de vier fasen van klinisch redeneren in de palliatieve fase weer:

 1. Situatie in kaart brengen,
 2. Problemen samenvatten en een proactief beleid maken,
 3. Afspraken maken over evaluatie van beleid,
 4. Beleid bijstellen en blijven evalueren.  

Docenten

 • Trudy van Wijnen, verpleegkundig specialist palliatieve zorg, SZR
 • Hilda Dijk, verpleegkundige palliatieve zorg, Santé Partners
 • Gerco Middelkoop verpleegkundige palliatieve zorg, Betuwezorg
 • Angelique Vos, verpleegkundige palliatieve zorg , SZR
 • José van Dijk, verpleegkundige palliatieve zorg, Zorgcentra de Betuwe

Contact
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met het secretariaat via telefoonnummer: 0344-671304 of per e-mail: npzrivierengebied@szr.nl
 
Het Netwerk Palliatieve Zorg Rivierengebied
Het Netwerk Palliatieve Zorg Rivierengebied heeft als doel het optimaliseren van de toegankelijkheid en kwaliteit van de palliatieve zorgverlening ten behoeve van de individuele cliënt en diens naasten. Daarbij zijn afstemming en samenwerking tussen verschillende zorgvoorzieningen, professionals en vrijwilligers van essentieel belang.
 

Wanneer je je aanmeld en niet komt, brengen we €40 euro in rekening.
           

Helaas is het maximumaantal deelnemers voor deze casuïstiekbespreking bereikt. Als je op de wachtlijst wilt komen, neem dan even contact op met het secretariaat: npzrivierengebied@szr.nl.

Contact en nieuwsbrief