Uitnodiging inspiratie en dialoogbijeenkomst 18 maart

 • Datum 18-03-2024
 • Tijd 16:30-20:00
 • Locatie Museum Speelklok
 • Kosten Kosteloos

Palliatieve zorg en de menselijke connectie:

Over de invloed van het sociale domein op de palliatieve fase

Palliatieve zorg is meer dan alleen zorg in de laatste 3 maanden van het leven. Dat er mensen zijn die maanden en soms nog jaren te leven hebben en zich in de palliatieve fase van een ziekte begeven, betekent veelal dat deze mensen zorg en ondersteuning nodig (gaan) hebben vanuit het zorg- en sociale domein.

Samenwerking binnen deze domeinen is daarom van groot belang. Van belang om aan te kunnen sluiten op dat waar iemand in de palliatieve fase behoefte aan heeft op de verschillende dimensies van palliatieve zorg en ondersteuning: fysiek. psychisch, sociaal en op het gebied van zingeving.

We starten deze middag met een ervaringsverhaal van een patiënt. Dit zal worden uitgespeeld in een korte sketch, die de leidraad vormt voor (een deel van) deze inspiratie en dialoogbijeenkomst.

Inspirerende sprekers vanuit de praktijk, onderzoek en onderwijs

 • Saskia Teunissen, hoogleraar palliatieve zorg verbonden aan het Expertise centrum palliatieve zorg Utrecht en betrokken bij de ontwikkeling en gebruik van het Utrechts Symptoom Dagboek Vier Dimensionaal (USD-4D).
 • Joep van der Geer, geestelijk verzorger hospice Demeter, onderzoeker, lid van het Vlaams-Nederlands Lerend Netwerk Compassioned Communities
 • Karin van Vliet, wethouder sociaal domein gemeente Stichtse Vecht, betrokken geweest bij Proeftuin palliatieve zorg in Maarssen van Agora.
 • Eugenie Hodes, huisarts en kaderarts ouderen in Maarssendorp, initiatiefnemer proeftuin palliatieve zorg van Agora in Maarssen.
 • Brenda Klos en Jacqueline Dijkstra zijn beiden projectleider Behoud Studenten en Zorgpersoneel Hogeschool Utrecht (HU, Instituut Verpleegkundige Studies) en projectleider Competenties van de zorg- en welzijnsprofessional van de toekomst bij HealthHub Utrecht.

Programma

16.00- 16.30 uur Inloop

16.30- 16.40 uur Welkom

16:40- 17.00 uur Ervaringsverhaal van een patiënt, uitgespeeld in een sketch

17.00 -18.00 uur: Pitches van sprekers

18.00- 18.30 uur: Pauze met maaltijd (ook vegetarisch).

18.30- 19.30 uur: Dialoogtafels

19.30- 20.00 uur: Plenaire discussie met panel bestaande uit de sprekers.

20.00 uur Einde

Dialoogtafels

Na de pauze gaan deelnemers in groepen uiteen om tijdens een dialoogtafel met elkaar in gesprek te gaan. De verschillende sprekers zullen zich over de dialoogtafels verdelen en kunnen tijdens deze dialoog het goede voorbeeld geïntroduceerd voor de pauze evt. verder toelichten. Jullie leren elkaar kennen en raken geïnspireerd van elkaars ervaringen en of ideeën.

De verschillende dialoogtafels zijn:

 •  "Wat zegt de patiënt ons? Aan de hand van het USD-4D een blik op het sociale domein." Met Saskia Teunissen
 • Compassioned Communities: welke suggesties worden er gedaan om verbinding vanuit de palliatieve zorg met burgerinitiatieven/informele organisaties, en wat levert dat op voor inwoners met een kwetsbare gezondheid met Joep van der Geer
 • Wat betekent samenwerking tussen het zorg- en sociale domein voor inwoners met een hoge kwetsbaarheid en/of een palliatieve zorgbehoefte en hoe geef je dat vorm? met Eugenie Hodes en Karin van Vliet.
 • Goed toerusten van de zorg- en welzijnsprofessional van de toekomst, wat is daarvoor nodig? In opdracht van de HealthHub Utrecht is onderzocht hoe zorg en welzijn er in de toekomst uitziet en wat daarop van invloed is. Welke competenties hebben professionals werkzaam in de palliatieve zorg nodig en wat zijn belangrijke randvoorwaarden om de palliatieve zorg in de toekomst te kunnen vormgeven en waarborgen? Met Brenda Klos en Jacqueline Dijkstra.

Bij inschrijving kun je aangeven welke dialoogtafel jouw voorkeur heeft. Op basis van het aantal plekken en de diversiteit onder de deelnemers maakt de organisatie een indeling. Het is om die reden geen garantie dat je bij de dialoogtafel van voorkeur wordt ingedeeld.

Voor Wie?

Iedereen die werkzaam is binnen het zorg- en/of sociale domein is van harte uitgenodigd!

Stuur de uitnodiging dan ook gerust door naar je collega’s waarmee je samenwerkt!

Denk aan: medewerkers afdeling welzijn en WMO bij gemeentes, maar ook beleidsadviseurs,  buurtteams, medewerkers van woningbouwverenigingen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, zorgprofessionals, studenten in de sector zorg en welzijn, etc.

Locatie en bereikbaarheid

De bijeenkomst vindt plaats in Museum Speelklok,  Steenweg 6, 3511 JP te Utrecht. Leuk om te weten is dat het museum tijdens de inloop voor deelnemers kosteloos geopend is om te bezoeken! Bekijk ook hun website voor bereikbaarheid

Vragen?

Heb je vragen dan kun je contact opnemen met Mirjam Velting via m.velting@careyn.nl of met Nienke Goemaat via: n.goemaat@zorgspectrum.nl

Inschrijving en kosten

Inschrijving gaat via de website van het netwerk palliatieve zorg Noordwest Utrecht.

Vul het formulier in en je ontvangt een bevestiging per e-mail. Klik slechts één keer op de knop, anders schrijf je je vaker in.

Deelname is kosteloos maar niet vrijblijvend. Kun je na inschrijving toch onverhoopt niet aanwezig zijn? Meldt je dan uiterlijk een week van te voren af, anders kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

Contact en nieuwsbrief