Implementatie project CURA

Binnen de netwerken palliatieve zorg NHN&ZW hebben de organisaties Evean en Zorgcirkel deelgenomen aan het implementatieproject van CURA. Binnen de regio zijn zorgverleners met verschillende achtergronden getraind tot CURA ambassadeur.

Wat is CURA?
Als zorgverlener kom je vaak in lastige situaties terecht, waar morele vragen of twijfel uit voortkomen. CURA is een instrument dat je ondersteuning biedt bij lastige situaties. CURA bestaat uit vier processtappen:

1) Concentreren
2) Uitstellen
3) Reflecteren
4) Actie ondernemen.

Meer informatie over CURA vind je hier

Wil je meer weten over de CURA methodiek of een keer CURA ervaren met behulp van begeleiding van een van de CURA ambassadeurs uit de regio? Neem dan contact op via palliatievezorg@zonh.nl  

Nieuwsbrief en contact