NAbij viert tien jarig jubileum

Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei 11 juni 2024

web-log...

Op dinsdag 26 maart vierden we samen met 150 aanwezigen in Wijkcentrum de Bakermat in Arnhem een bijzonder moment: NAbij bestond op die datum precies tien jaar. Sinds onze oprichting in 2014 hebben we het voorrecht gehad om bij 490 mensen nabij te mogen zijn in hun laatste levensfase. Dit jubileum markeert niet alleen een decennium van toewijding en zorg, maar ook de impact die we hebben gehad op het leven van velen die anders er alleen voor zouden staan. 

Een decennium van toewijding en zorg
In de afgelopen tien jaar hebben wij ons ingezet om een verschil te maken voor mensen die in hun laatste levensfase verkeren. Onze missie is simpel maar krachtig: ervoor zorgen dat niemand alleen deze fase hoeft door te maken, ongeacht levens- en woonsituatie.
 
De kracht van nabijheid
Elk verhaal van de mensen bij wie wij er mochten zijn, is uniek en waardevol. Hun verhalen inspireren ons dagelijks en herinneren ons aan het belang van onze missie. Van het bieden van een luisterend oor en emotionele steun tot het bieden van praktische hulp. Onze rol in deze momenten van het leven is onschatbaar

Dankbaarheid en erkenning
Onze reis zou niet mogelijk zijn geweest zonder de steun van onze vrijwilligers, verwijzers en donateurs. Jullie toewijding en vertrouwen hebben NAbij gemaakt tot wat het vandaag is. Dankzij jullie inzet hebben we de afgelopen tien jaar mensen nabij kunnen zijn en hen een waardig en betekenisvol laatste levensfase kunnen bieden. 
We willen deze gelegenheid dan ook aangrijpen om onze dankbaarheid uit te spreken aan iedereen die deel heeft uitgemaakt van onze reis. Of je nu een vrijwilliger, verwijzer, donateur of ondersteuner bent, jouw bijdrage is van onschatbare waarde.

Vooruitblik naar de toekomst
Terwijl we terugkijken op een decennium van betekenisvolle momenten, kijken we ook vooruit. We blijven ons inzetten om onze diensten te verbeteren en uit te breiden, zodat we nog meer mensen kunnen bereiken en ondersteunen. We willen blijven groeien, niet alleen in aantal, maar ook in de kwaliteit van de ondersteuning die we bieden. Onze ambitie is om zoveel mogelijk mensen uit onze doelgroep in hun laatste levensfase de steun en nabijheid te bieden die ze verdienen.
 
Een hartelijke groet,
mede namens het bestuur

John Jansen

voorzitter en oprichter NAbij

bezoek de website voor meer informatie of het inschakelen van een vrijwilliger

bovenstaande organisatie is Netwerkpartner van het Netwerk PZ regio Gelderse Vallei.

Contact