Webinarprogramma Carend voorjaar 2023

Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei 04 april 2023

Het zorgplatform Carend zet zich met ziel en zaligheid in om palliatieve zorg blijvend op de kaart te zetten onder zorgverleners en algemeen publiek. Dat doen we onder meer door inspirerende, leerzaam en ook breed gewaardeerde webinars te organiseren die elke week op dinsdagavond van 20.00 - 22.00 uur plaatsvinden. Hierdoor dragen we op een laagdrempelige wijze bij aan de kennisvergroting van palliatieve zorg die in onze ogen van waarde is voor onze patiënten. 

Heel graag informeren wij u over ons geaccrediteerde webinarprogramma voor de komende maanden. We hebben een gevarieerd programma met aandacht voor COPD, hartfalen, het delier, angst en depressie en ook de zorg rond (en na) het overlijden.

Wij hopen u van harte te mogen begroeten op een van de webinars.

 

Met vriendelijke groet,

Sander de Hosson

 

Palliatieve zorg bij COPD op 4 april

Op dinsdagavond 4 april verzorgen longarts Anne-Marije Buiter en verpleegkundig specialist Danielle Wester een leerzaam avondwebinar over "Palliatieve zorg bij COPD". Nadruk ligt op advance care planning en de symptoombestrijding op alle domeinen van de palliatieve zorg. Dit webinar is behalve voor zorgverleners ook geschikt voor patiënten en overige geïnteresseerden.
Meer over Palliatieve zorg bij COPD en dit webinar vindt u via deze link.

Cardioloog Bas Bekkers over palliatieve zorg bij hartfalen

In de aanloop naar het webinar 'Palliatieve zorg bij hartfalen' op 11 april, spraken we met cardioloog Bas Bekker over de grote ontwikkelingen rond dit onderwerp. Uit onderzoek blijkt dat patiënten minder angstig zijn en meer kwaliteit van leven ervaren wanneer tijdig het gesprek wordt aangegaan en de zorgbehoefte kan worden aangepast aan de palliatieve fase. Palliatieve zorg bij hartfalen is 'hard nodig'.
Lees het hele interview hier. Meer over het webinar vindt u hier.

 

Tweeluik: delier en angst/depressie in de palliatieve fase

Psychische problematiek zoals delier en angst komt in de palliatieve fase veel voor. Naast medicatie is een belangrijke rol weggelegd voor begeleiding en niet-medicamenteuze behandelingen. Tijdens twee webinars op 18 en 25 april (die afzonderlijk kunnen worden gevolgd) zullen de voorzitters van de Richtlijn Delier en de Richtlijn Angst en Depressie uitgebreid ingaan op goed beleid rond deze frequent voorkomende symptomen.

Twee webinars over zorg rond het overlijden

Carend hecht grote waarde aan het vergroten van kennis over de zorg na het sterven. Immers, na dat moment wordt de zorg voor de overledene en de naasten overgenomen door de uitvaartondernemer. Om de kennis hierover bij zorgverleners te vergroten, werken we samen met uitvaartondernemers DELA en Docendo. Begin mei brengen we twee webinars over dit onderwerp.
Op 2 mei gaan we uitgebreid in op het vaststellen van de dood en de lichaamsschouw en op 9 mei leren we meer over 'de laatste zorg'; de zorg die uitvaartondernemers bieden aan een overleden lichaam en de naasten.


 

Agenda mei & juni

In de tweede helft van mei en in juni staan weer relevante webinars gepland, waarover u meer kunt lezen in komende nieuwsbrieven. Voor uw agenda alvast een overzicht:

16 mei Webinar 'Verlies van een ouder' met professor Manu Keirse

23 mei  Webinar Begeleiding bij stoppen met eten en drinken

30 mei  Webinar Palliatieve zorg op de Spoedeisende hulp (SEH)

6 juni Webinar Communicatie in de stervensfase

20 juni  Webinar Communicatie bij vergevorderde kanker

'Those we love never truly leave us. There are things that death cannot touch.' - Jack Thorne

 

Contact