Webinar: Een bitterzoete tijd

  • Datum 28-05-2024
  • Tijd 15:30 - 17:30
  • Locatie Online
  • Kosten gratis

Nieuwe inzichten in passende ondersteuning door vrijwilligers in de laatste fase


Meer dan een half miljoen mensen hebben of hadden de afgelopen vijf jaar te maken gehad met mantelzorg voor een naaste met een ongeneeslijk ziekte die thuis wilde sterven. Van deze mantelzorgers benoemt 70% de zorg als intensief. Deskundige vrijwilligers zijn van grote waarde voor extra ondersteuning van mensen in de palliatieve (terminale) fase en hun naasten. Maar het toelaten van een vrijwilliger thuis is geen vanzelfsprekendheid. Welke overwegingen en omstandigheden spelen hierbij een rol? Wat zijn de behoeften aan ondersteuning? Aan de hand van recent onderzoek in opdracht van de VPTZ, gaan René Edinga en Carolien van Leussen hier in dit geaccrediteerde webinar dieper op in.

Kijk voor meer informatie op de website van Agora

Contact