PalliArts (app)
Onderwijsmateriaal

PalliArts (app)

  • Aanbieder IKNL
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, software, tool
  • Versie 2018
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), huisarts
  • CanMEDs rol professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon
Helpdesk PalliArts IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2021

PalliArts is een app die landelijke en regionale informatie biedt over palliatieve zorg overal en op ieder moment. De app ondersteunt de (huis)arts en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg, afgestemd op de wensen van de patiĆ«nt en diens naasten. Het biedt de samenvatting van de richtlijnen palliatieve zorg zoals deze op Pallialine staan. Dit geldt ook voor de informatie over regionale consultatieteams voor vragen over complexe zorgsituaties. De consultatieteams zijn rechtstreeks te bellen vanuit PalliArts. In de app is ook het formularium palliatieve zorg opgenomen waar omrekentabellen van verschillende medicatie geraadpleegd kunnen worden. 

 

Naar de docentenhandreiking
 

Naar de casus voor studenten


Licentie

Creative commons: by-nc-sa

Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon
Helpdesk PalliArts IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.