Status richtlijnen

Nieuwe en gereviseerde richtlijnen komen tot stand na een uitgebreide analyse van wetenschappelijke literatuur en op basis van de ervaringen van zorgverleners en patiënten via hun organisaties. Meer hierover lees je bij  proces herziening richtlijnen. In de rol van procesbegeleider heeft Stichting PZNL de ambitie te zorgen voor actuele richtlijnen.

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland vormt een van de uitgangspunten voor de revisie van richtlijnen. Hierin staat beschreven wat onder goede palliatieve zorg wordt verstaan. Daarmee vormt het kwaliteitskader als het ware de kapstok, waaronder de richtlijnen hangen die meer details en verdieping bieden. Kwaliteitskader en richtlijnen vormen zo een integraal geheel. 

Status richtlijnherziening

Hieronder tref je een overzicht van de status van de herziening per richtlijn Palliatieve zorg die is opgenomen in het Meerjarenplan richtlijnen Palliatieve zorg. 

Gereed

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van Verenso, NVKG, NHG, V&VN, NIV, KNGF (fysiotherapeuten), Ergotherapie Nederland, NVvP, Alzheimer Nederland (in rol van agendalid)

Planning

Deze richtlijn is gepubliceerd op 10 oktober 2023.

Documenten

Factsheet knelpunten Dementie

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van V&VNVGVZNVKPalliactiefKind&Ziekenhuis en Patiëntenfederatie Nederland. De voorzitter komt vanuit V&VN.

Planning

Deze handreiking is voor wat betreft het deel voor volwassenen gepubliceerd op 15 juni 2023
Het deel voor kinderen is gepubliceerd op 12 oktober 2023.

Documenten

Factsheet knelpunten Dementie

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van NIV, Verenso, NHG, V&VN, VGVZ, KNMP, NVA, NVKG, NvvP, NIP, NVZA, Palliactief, Pharos en Patientenfederatie Nederland. De voorzitter komt vanuit NIV.

Planning

Deze richtlijn is gereed en gepubliceerd op 30 oktober 2023

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van KNMPNIPNVKGNVvPV&VN en VGVZ. De voorzitter komt vanuit NHG.

Planning

Deze richtlijn is gereed en op 26 september 2023 gepubliceerd.

Documenten

Factsheet knelpunten Slaapproblemen in de laatste levensfase

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van VerensoV&VNNIVNHG en NFK. De voorzitter komt vanuit NHG

Planning

Deze richtlijn is gepubliceerd op 22 juni 2023.

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van VerensoNHGV&VNVGVZKNMP en de Parkinson Vereniging. De voorzitter komt vanuit Verenso.

Planning

Deze richtlijn is gereed en gepubliceerd op 29 juni 2023.

Documenten

Factsheet Parkinson

In ontwikkeling

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van NIV, V&VN, NVMDL, NVOG. De voorzitter komt vanuit NIV.

Planning

Q2 2024

Documenten

Factsheet knelpunten Ascites

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van Verenso, NHG, NIV, NVD, V&VN. De voorzitter komt vanuit Verenso.

Planning

Q1 2024

Documenten

Factsheet knelpunten Dehydratatie

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van Verenso, NVD, V&VN, NIV. De voorzitter komt vanuit NHG.

Planning

Q3 2024

Documenten

Factsheet knelpunten Diarree

Werkgroep

Nog niet bekend

Planning

Q1 2025

Documenten

Nog geen documenten beschikbaar

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van NIV, V&VN en NVKG. De voorzitter komt vanuit NIV.

Planning

Q2 2024

Documenten 

Factsheet knelpunten hypercalciëmie

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van Verenso, KNMT, NIV, NVFL, V&VN, FTWB, Palliactief en NVM Mondhygiënisten. De voorzitter komt vanuit Verenso.

Planning

Q2 2024

Documenten

Factsheet knelpunten Mondproblemen

Werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van NIV, V&VN. De voorzitter komt vanuit NIV.

Planning

Q2 2024

Documenten

Factsheet knelpunten koorts

Werkgroep

NIV, NVDV, NVRO, V&VN, WCS Kenniscentrum wondzorg

Planning

Q3 2024

Documenten

Factsheet Oncologische ulcera in de palliatieve fase

Richtlijnenwerkgroep

De herziening van oude richtlijnen vindt plaats in een richtlijnenwerkgroep. Nieuwsgierig naar wat er van je wordt verwacht als deelnemer? In deze animatie zetten we deze informatie op een rijtje.