Publicaties

Publicaties

Filteren
Hoofdonderwerpen
Thema's
Publicatietype
Type publicatie
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Advies 'Interculturele zorg rondom het levenseinde op de IC'
Publicatie
Advies voor zorgverleners werkzaam op de IC met handvatten hoe om te gaan met patiënten van verschillende culturele achtergronden voorafgaand aan of ten tijde van het staken van levensverlengende behandelingen.
Betrekken van patiënten met een migratieachtergrond in wetenschappelijk onderzoek
Publicatie
Wanneer patiënten van verschillende achtergronden niet goed vertegenwoordigd zijn in wetenschappelijk onderzoek, zijn de uitkomsten niet goed toepasbaar in de praktijk. Het is dan ook van belang voor onderzoekers om hun onderzoeksprojecten inclusief te maken.
Bijsluiter bij voorlichtingsfilms In gesprek over laatste levensfase met migranten (handreiking)
Publicatie
De films laten delen zien uit de laatste levensfase van een patiënt met een migratieachtergrond en zijn directe familieleden (partner, dochter, zoon). Dit opent het gesprek en maakt verschillende ideeën over de laatste levensfase bespreekbaar.
De wijze waarop de spirituele dimensie zich bij ouders van een kind met een levensbeperkende of levensbedreigende aandoening manifesteert
Publicatie
Spiritualiteit verwijst naar de dynamische dimensie van het menselijk leven die betrekking heeft op de manier waarop mensen zin, doel en transcendentie ervaren (EAPC definitie). Voor ouders kan het een ingewikkelde opgave zijn om zorg te dragen voor een kind met een levensbeperkende of levensbedreigende aandoening en tegelijkertijd het gezinsleven in goede banen te leiden. Dit kan vragen over betekenisgeving en zingeving oproepen die door zorgverleners vaak niet worden herkend of erkend. Daarom deden we onderzoek naar de wijze waarop de spirituele dimensie zich bij ouders van ernstig zieke kinderen manifesteert.
Draaiboek voor een voorlichtingsbijeenkomst over palliatieve zorg voor migrantenvoorlichters (handreiking)
Publicatie
Een draaiboek van 23 pagina’s voor (migranten)voorlichters. Het draaiboek biedt instructie en ondersteuning om een voorlichting over palliatieve zorg voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren.
Handreiking voor zorgverleners: lessen uit gesprekken over leven en dood
Publicatie
Een handreiking van zestien pagina’s met adviezen die gebruikt kunnen worden in de voorlichting over palliatieve zorg aan patiënten met een migratieachtergrond.
Interview met Rinie Huitema: 'Een patiënt heeft het recht om ‘nee’ te zeggen tegen onze openheid.' (Pallium-interview)
Publicatie
Rinie Huitema is verpleegkundig pijnconsulent en palliatief consulent bij de Treant Zorggroep in Drenthe/Zuidoost-Groningen. Haar werklocatie – het ziekenhuis Scheper in Emmen – ligt nabij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Zij spreekt regelmatig met asielzoekers die ongeneeslijk ziek zijn.
Palliatieve zorg voor moslims: 10 aandachtspunten
Publicatie
Islam is de snelst groeiende religie wereldwijd en in de USA, waar dit artikel vandaan komt. Kennis over de islam helpt ons om goede, persoonsgerichte palliatieve zorg te geven.
Samen beslissen in de spreekkamer (rapport)
Publicatie
Rapport met onderzoeksresultaten en aanbevelingen naar aanleiding van een onderzoek naar hoe het samen beslissen met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden in de spreekkamer het beste kan worden vormgegeven.
Weightloss (Engelstalige folder voor patiënt en naasten)
Publicatie
Leaflet in which patients and relatives can read about what causes losing weight. Additionally, tips are given on how to deal with the loss of weight.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.