Advies 'Interculturele zorg rondom het levenseinde op de IC'
Publicatie

Advies 'Interculturele zorg rondom het levenseinde op de IC'

  • Datum publicatie 13 april 2022
  • Auteur NVIC
  • Soort publicatie rapport
  • Versie 14 februari 2022
  • Gebruiker Basisarts, Beleidsmaker, Medisch specialist, Verpleegkundig specialist, Verpleegkundige
  • Doelgroep Mensen met een migratieachtergrond
  • Setting Ziekenhuis
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 12 april 2022

Nederlandse artsen en verpleegkundigen zijn niet altijd goed op de hoogte van culturele invloeden en religieuze waarden over ziekte en het levenseinde. In het adviesrapport  Interculturele zorg rondom het levenseinde worden praktische adviezen gegeven aan zorgverleners op de IC over de omgang met patiënten en hun naasten van verschillende achtergronden. Het advies is specifiek toegespitst op de periode voorafgaand of ten tijde van het staken van levensverlengende behandelingen. 


Lees het advies


In het rapport is aandacht voor communicatie (taal en non-verbale uitingen), samen beslissen, pijnbestrijding of sedatie, verschil in inzicht en de juridische aspecten bij een conflict. 

Een van de tips die wordt gegeven bij interculturele communicatie is het toepassen van de terugvraagmethode: de zorgverlener vraagt de patiënt of woordvoerder in de eigen woorden te vertellen wat besproken is om zo te beoordelen of de patiënt inderdaad op de hoogte is van de zorgelijkheid van de situatie en wat hem of haar te wachten staat.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 12 april 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.