Als niet alles is wat het lijkt: Praten met patiënten en naasten over zingeving en betekenisgeving
Project

Als niet alles is wat het lijkt: Praten met patiënten en naasten over zingeving en betekenisgeving

  • Betrokken organisaties IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland), UMCG, Expertisecentrum Palliatieve Zorg NoordOost, Isala klinieken, Medisch Centrum Leeuwarden, Martini Ziekenhuis Groningen, Huisartsenpraktijk Lodewijkstrt
  • Looptijd 01-04-2017 tot 01-06-2019
  • Status afgesloten
  • Subsidiegever ZonMw
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2022

Uit de literatuur is bekend dat er een grote verscheidenheid is in de manier waarop mensen omgaan met dood en sterven en de manier waarop zij dat onder woorden brengen. Zorgprofessionals zullen dan ook oog moeten hebben voor die diversiteit en aandacht voor het specifieke verhaal van de patiënt. 

Doel

De doelstellingen van dit project zijn dat:

  • Er een digitale leerwerkplaats beschikbaar komt waarmee multidisciplinaire spirituele zorg geïmplementeerd kan worden in het zorgproces, geschoold kan worden en het effect hiervan onderzocht kan worden;
  • Patiënten en naasten meer aandacht voor de zingeving en betekenisgeving gaan ervaren tijdens de palliatieve fase;
  • Zorgprofessionals een afname van hun handelingsverlegenheid met betrekking tot zingeving en betekenisgeving ondervinden in hun omgang met patiënten en naasten tijdens de palliatieve fase.

Resultaten

Het project heeft een digitale leerwerkplaats opgeleverd. Hierin leren zorgprofessionals beter omgaan met zingevingsvragen waar patiënten mee worstelen.  

Producten

Vervolg van het project

In het voorjaar van 2022 kunnen organisaties deelnemen aan de verdere implementatie van dit project. Organisaties kunnen zich hiervoor tot 1-1-2022 aanmelden bij An Reyners via het contactblok op deze pagina.

Meer informatie

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.