PaTz consulentenscholing (online)

  • Datum 18-06-2024
  • Tijd 19:30- 21:30
  • Locatie Online
  • Doelgroep PaTz consulenten
  • Uiterste inschrijfdatum 19-06-2024

Het landelijk PaTz-team organiseert een scholing speciaal voor PaTz consulenten met als thema: 

De kern van PaTz is Tijdig, Deskundig, Samen… 

Welke rol pak jij als consulent tijdens de PaTz bijeenkomsten? 

Een PaTz groep is een samenspel van de voorzitter, deelnemers en consulent. Dit samenspel bepaalt jouw speelruimte als consulent maar biedt ook uitdagingen. Tijdens deze bijeenkomst kunnen we onszelf een aantal vragen stellen. Wat is mijn voorkeursrol tijdens het PaTz overleg?  Ben ik meer een coach, inspirator, adviseur of docent? Als de kern van PaTz Tijdig, Deskundig en Samen is, welke rol is er dan situationeel nodig?  

  • Hoe coach ik de deelnemers om casuïstiek in te brengen, de casus goed voor te bereiden en de vraag kort en bondig te formuleren?  
  • Lukt het PaTz deelnemers het PaTz register/ de PaTz Portal goed te gebruiken en vervolgacties uit te zetten? Welke rol neem ik of kan ik nemen?  
  • Worden patiënten en overlijdens in het Patz Portal methodisch geëvalueerd binnen jouw PaTz groep? Hoe stimuleer je dat er methodisch geëvalueerd wordt?   

 

Uit de PaTz monitor blijkt dat er nog verbeterpunten zijn. Tijdens deze interactieve bijeenkomst bespreken en wisselen we ervaringen uit hoe we onze rol zien om de uitkomsten van een PaTz bijeenkomst te verbeteren.  

Heb jij als consulent een overeenkomst met PZNL, dan mag je 1 uur declareren voor het deelnemen aan deze scholing. Noteer dan ‘advies aan PaTz groep', 1 uur met in open veld ‘PaTz training 11 of 18 juni’. 

Contact
Neem voor vragen contact met ons op