Nieuws

Een startpakket voor nieuwe PaTz groepen vanuit het NPPZ II
Nieuws PaTz geplaatst op 01-01-2024
Een PaTz groep starten vraagt naast enthousiaste huisartsen en wijkverpleegkundigen ook organisatiekracht en voorbereiding.
Rotterdam inspireert en deelt tips voor PaTz groepen in het land
Nieuws PaTz geplaatst op 11-12-2023
In november organiseerden het landelijk PaTz team en de netwerkcoördinator Rotterdam e.o. twee inspiratiebijeenkomsten op locatie. De aanwezige wijkverpleegkundigen en huisartsen gingen in gesprek over wat goed gaat en wat beter kan in PaTz bijeenkomsten aan de hand van de PaTz pijlers: tijdig, deskundig en samen.
Masterclass ‘Verpleegkundig leiderschap in PaTz’
Nieuws PaTz geplaatst op 27-11-2023
Op 13 december 2022 organiseerden de netwerkcoördinatoren van Septet samen met stichting PaTz de eerste masterclass ‘Verpleegkundig leiderschap in PaTz’ voor de verpleegkundigen uit de regio Septet.
Financiële vergoeding vanuit NPPZ II
Nieuws PaTz geplaatst op 31-03-2023
Er is een (vooralsnog eenmalige) financiële vergoeding voor deelname aan de PaTz groepen! PaTz deelnemers van alle PaTz groepen die op 1 april 2023 geregistreerd staan bij stichting PaTz zijn hierover aangeschreven.
Palliatieve zorg thuis: kan dat straks nog?
Nieuws PaTz geplaatst op 14-10-2022
Op 13 en 14 oktober 2022 vond het Nationaal Congres Palliatieve Zorg (NCPZ) plaats bij Van der Valk hotel in Tiel. De titel van het congres stelt de vraag : “De pioniersfase voorbij!?… door educatie naar Integratie”!
Webinar PaTz en het sociaal domein
Nieuws PaTz geplaatst op 22-08-2022
De sociale dimensie van palliatieve zorg: wat jij voor de patiënt en naasten kan betekenen
Marijke van Daelen: de nieuwe voorzitter van PaTz
Nieuws PaTz geplaatst op 04-08-2022
Marijke van Daelen is huisarts, kaderarts palliatieve zorg en sinds 1 juni 2022 voorzitter van PaTz. Hoe ziet Marijke de toekomst van PaTz voor zich?
Bart Schweitzer neemt afscheid van PaTz
Nieuws PaTz geplaatst op 23-05-2022
Bart Schweitzer, oprichter van de PaTz groepen in Nederland, neemt per 31 mei 2022 officieel afscheid van PaTz en als voorzitter van de stichting PaTz.
Nabespreken van overleden patiënten
Nieuws PaTz geplaatst op 20-05-2021
Het is belangrijk dat betrokken professionals onderling en met de nabestaanden evalueren of de gewenste kwaliteit van zorg geboden is en hoe daarin is samengewerkt. Hiertoe is de After Death Analysis ontwikkeld.
Samenstelling PaTz groepen en aanwezigheid van andere disciplines (naast huisarts en wijkverpleegkundige) in PaTz groepen
Nieuws PaTz geplaatst op 05-06-2020
Ter ondersteuning van de palliatieve zorg in de eerstelijn zijn er in Nederland PaTz groepen waarin huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen palliatieve zorg lokaal nauw samenwerken.
Contact
Neem voor vragen contact met ons op