Organisatie stichting PaTz

PaTz is een ‘bottom-up’ ontwikkeling vanuit de beroepsgroepen huisarts en wijkverpleegkundige en wordt als zodanig ook door de beroepsorganisaties ondersteund. Daarom hebben de expertgroep PalHAG/NHG en V&VN zitting in het bestuur.

Verder bestaat het bestuur van stichting PaTz uit een afvaardiging van onderstaande organisaties, die voor de landelijke implementatie van PaTz belangrijk zijn:

  • Nederlands Huisartsen Genootschap/ PalHAG
  • ROS-directeuren netwerk
  • UMC Amsterdam, Expertisecentrum Palliatieve Zorg locatie VUmc
  • V&VN Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
  • Netwerk Palliatieve Zorg Salland

Het bestuur wordt ondersteund door een PaTz team. Dit team is verantwoordelijk voor de uitvoering van werkzaamheden van stichting PaTz.

De doelen van stichting PaTz

  • het bevorderen en optimaliseren van de palliatieve zorg op lokaal niveau in de thuissituatie en andere zorgsettings in de eerste lijn door middel van gestandaardiseerde samenwerking tussen huisartsen, (wijk) verpleegkundigen en deskundigen op het gebied van palliatieve zorg;
  • een landelijke verspreiding van PaTz;
  • het op basis van onderzoek en praktische ervaring verder ontwikkelen van de PaTz werkwijze;
  • het bevorderen van de kwaliteit van de PaTz groepen.

 Jaarverslagen / Jaarplannen

Contact
Neem voor vragen contact met ons op