AVG

Stichting PaTz heeft een privacy verklaring waarin staat beschreven hoe stichting PaTz met de gegevens van PaTz deelnemers en ontvangers van de nieuwsbrief omgaan..

PaTz Portal is AVG proof

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is van toepassing en geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen in de nieuwe AVG meer verplichtingen. In samenwerking met Weerdenburg Projectmanagement en Advies heeft het NPZR&o ervoor gezorgd dat de PaTz Portal voldoet aan de eisen van de AVG. Voor gebruik van de PaTz Portal is het niet nodig dat individuele eindgebruikers een verwerkersovereenkomst afsluiten met de aanbieder van de PaTz Portal. Op het inlogscherm www.patzportal.nl kunt u de privacy policy van leverancier Ranshuijsen van Loon inzien.

Beveiliging

De PaTz Portal is gehost bij Intermax. Intermax is het meest gecertificeerde cloudsourcing partij van Nederland. (ISO9001, ISO14000, ISO27001, ISO2000, NEN750, ISAE3402, SOC verklaringen)

De patiënten-informatie die wordt opgenomen in de PaTz Portal verlaat de omgeving niet.

  • Wanneer data uit de Portal worden geëxporteerd voor wetenschappelijk onderzoek is dat automatisch geanonimiseerd.
  • De notulen van de vergaderingen zijn alleen te raadplegen na inloggen binnen de PaTz Portal

De portal is een vergadertool en geen patiëntendossier. Het is niet nodig patiënten toestemming te vragen voor het opnemen in de portal of het bespreken in de PaTz groep omdat de WGBO van toepassing is, zie ook dit artikel in Medisch Contact 04, 24 januari 2019, 24-26 over privacywet onnodig streng uitgelegd.

Werkt u met het palliatief zorgregister in het Excel bestand?

Voor de PaTz groepen die met het palliatief zorgregister als Excel bestand werken, is de
AVG een goede aanleiding om het eigen beleid eens tegen het licht te houden. PaTz groepen doen er verstandig aan om onderling af te spreken hoe ze met het register omgaan.
Om PaTz groepen hierin te stimuleren en te ondersteunen heeft Stichting PaTz een AVG checklist bij gebruik Excel bestand opgesteld waarmee de groepen onderling de eigen afspraken op papier kunnen zetten. Dit formulier is een document voor de PaTz groep en niet bedoeld voor de registratie van patiëntgegevens.
Zorg er in ieder geval voor dat er in het register geen medische gegevens en/of tot patiënten herleidbare gegevens zijn.

Het palliatief zorgregister bevat dus géén:

– Namen van patiënten
– Geboortedata/leeftijd van patiënten
– Geslacht
Bewaar het register op een veilige plek, die voldoet aan de AVG.
Als het register wordt opgeslagen op HAweb is het ook van belang dat dit Excel bestand geen medische gegevens en/of tot patiënten herleidbare gegevens zijn. Overigens geldt
dit ook voor alle andere informatie, die op geslagen wordt in HAweb (zoals de verslagen t.b.v. accreditatie).

Contact
Neem voor vragen contact met ons op