AVG

Stichting PaTz heeft een privacy verklaring waarin staat beschreven hoe stichting PaTz met de gegevens van PaTz deelnemers en ontvangers van de nieuwsbrief omgaat.

In de PaTz groepen wordt informatie over patiënten gedeeld met als doel goede zorg en hulpverlening aan de patiënt. 

Overleg met KNMG leert het volgende: ten behoeve van multidisciplinair casusoverleg zijn er spelregels. Uitgangspunten zijn dat iedere discipline/organisatie zich houdt aan:

•    het beroepsgeheim

•    het eigen privacyreglement

Het doel van het PaTz overleg, goede zorg en hulpverlening, is vastgesteld. Dan is relevante doelgerichte bespreking met vermelding van de naam van de patiënt toegestaan als de patiënt hiermee heeft ingestemd.
Als een patiënt opgenomen wordt in het palliatief zorgregister van de PaTz groep, dient hij/zij hierover geïnformeerd te worden. Dat kan bijvoorbeeld gevraagd worden middels de volgende vraag: “Om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen wil ik graag kunnen overleggen met collega’s en wijkverpleegkundigen over uw situatie. We komen regelmatig bijeen en overleggen dan aan de hand van een bespreeklijst, waarop dan ook uw naam en enkele gegevens over uw situatie komen te staan. Vindt u dat goed?”.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is van toepassing en geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen in de nieuwe AVG meer verplichtingen. 

Palliatief Zorgregister in de PaTz Portal. De PaTz Portal is AVG proof.

De PaTz Portal voldoet aan de eisen van de AVG. Voor gebruik van de PaTz Portal is het niet nodig dat individuele eindgebruikers een verwerkersovereenkomst afsluiten met de aanbieder van de PaTz Portal. Op het inlogscherm www.patzportal.nl kunt u de privacy policy van leverancier Ranshuijsen van Loon inzien.

Beveiliging PaTz Portal

De PaTz Portal is gehost bij Intermax. Intermax is het meest gecertificeerde cloudsourcing partij van Nederland. (ISO9001, ISO14000, ISO27001, ISO2000, NEN750, ISAE3402, SOC verklaringen)
De PaTz Portal is een vergadertool en geen patiëntendossier.

De patiënten-informatie die wordt opgenomen in de PaTz Portal verlaat de omgeving niet.

  • Indien data uit de Portal worden geëxporteerd voor wetenschappelijk onderzoek is dat automatisch geanonimiseerd.
  • In de notulen van de vergaderingen staat van de besproken patiënten alleen de eerste letter van de achternaam, het geboortejaar en de PaTz statuscode vermeld. Dit is vereist vanwege accreditatie doeleinden.

Werkt u met het palliatief zorgregister in het Excel bestand?

Voor de PaTz groepen die met het palliatief zorgregister als Excel bestand werken, is de
AVG een goede aanleiding om het eigen beleid eens tegen het licht te houden. PaTz groepen doen er verstandig aan om onderling af te spreken hoe ze met het register omgaan.
Om PaTz groepen hierin te stimuleren en te ondersteunen heeft Stichting PaTz een AVG checklist bij gebruik Excel bestand opgesteld waarmee de groepen onderling de eigen afspraken op papier kunnen zetten. Dit formulier is een document voor de PaTz groep en niet bedoeld voor de registratie van patiëntgegevens.
Zorg er in ieder geval voor dat er in het register geen medische gegevens en/of tot patiënten herleidbare gegevens zijn.

Het palliatief zorgregister bevat dus géén:

– Namen van patiënten
– Geboortedata/leeftijd van patiënten
– Geslacht
Bewaar het register op een veilige plek, die voldoet aan de AVG.
Als het register wordt opgeslagen op HAweb is het ook van belang dat dit Excel bestand geen medische gegevens en/of tot patiënten herleidbare gegevens bevat. Overigens geldt
dit ook voor alle andere informatie, die op geslagen wordt in HAweb (zoals de verslagen t.b.v. accreditatie).

Contact
Neem voor vragen contact met ons op