Onderzoek bij de eerste vier PaTz groepen (2009 – 2012)

In januari 2010 vond het eerste vragenlijst onderzoek plaats onder de eerste vier PaTz groepen, en een jaar later vond bij diezelfde groepen een tweede meting plaats. In maart 2012 vonden focusgroepen plaats met huisartsen en verpleegkundigen. Hiermee werd onderzocht of PaTz meerwaarde heeft.

Samenvatting resultaten: Implementatie van PaTz leidt tot een verbeterde samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen. In PaTz bijeenkomsten vindt uitwisseling van informatie en emotionele ondersteuning plaats. Huisartsen en wijkverpleegkundigen vinden dat de continuïteit van zorg verbetert met PaTz. Aanbevelingen voor brede implementatie zijn: kom elke 6-8 weken bij elkaar, stabiele opkomst / deelname is belangrijk, maak goed gebruik van de consulent en zorg voor een goede voorzitter.

Factsheet pilot

Publicatie over de pilot:

Artikel :Van der Plas AGM, Hagens M, Pasman HRW, Schweitzer B, Duijsters M, Onwuteaka-Philipsen BD. PaTz groups for primary palliative care: reinventing cooperation between general practitioners and district nurses in palliative care: an evaluation study combining data from focus groups and a questionnaire. BMC Fam Pract, 2014. doi: 10.1186/1471-2296-15-14. https://bmcfampract.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2296-15-14

Contact
Neem voor vragen contact met ons op