PaTz Portal

PaTz Portal hulpmiddel voor zorgverleners en netwerken palliatieve zorg

Om alle PaTz groepen in Nederland te faciliteren heeft het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken het palliatief zorgregister doorontwikkeld tot de PaTz Portal. Dit is een beveiligde web-based applicatie die beschikbaar is voor deelnemers aan de PaTz groepen. Voorwaarde is dat de PaTz groep geregistreerd is bij stichting PaTz en dat men de werkwijze PaTz Portal onderschrijft die verbonden is met de PaTz Portal. Naast het faciliteren van de PaTz bijeenkomsten ondersteunt de Portal ook kwaliteitsverbetering van de palliatieve zorg in netwerkverband. De PaTz Portal voldoet aan de eisen van de AVG.

De PaTz Portal faciliteert effectief en gestructureerd de PaTz bijeenkomst én bevordert het werken volgens PaTz voor, tijdens en na de bijeenkomsten. De deelnemers aan de PaTz groep melden patiënten in de laatste levensfase aan in het palliatief zorgregister en bespreken vervolgens deze personen tijdens de PaTz bijeenkomst.

Knelpunten of onderwijsbehoeften die tijdens een PaTz bespreking naar voren komen, kunnen de deelnemers noteren in de PaTz Portal. De netwerkcoördinator palliatieve zorg kan deze inzien en oppakken op zowel groeps- als netwerkniveau.

De deelnemers aan de PaTz bijeenkomst ontvangen vanuit het systeem vooraf automatisch een uitnodiging en na de bijeenkomst een link naar het verslag met de besproken patiënten en de geconstateerde knelpunten, leerpunten en scholingsbehoeften. In het systeem kan stapsgewijs de uitwerking van het zorgprobleem, de mogelijke interventies en de diagnose-ondersteunende tools in beeld gebracht worden.

Per 1 januari 2022 neemt Ranshuijsen BV het eigenaarschap van de Portal van het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken over. De nieuwe eigenaar hanteert per groep een tarief van €70 excl. BTW per jaar voor het gebruik van de Portal.

Mogelijkheden PaTz Portal

 1. Het vastleggen en beheren van relevante gegevens per patiënt, betrokken zorgverleners/-organisaties en (gewenste) plaats van verblijf en overlijden.
 2. Het vastleggen van relevante diagnoses, de mogelijkheid van een niet-onverwacht overlijden binnen een jaar volgens de Surprise Question en/of SPICT (zie tools voor markeren palliatieve fase).
 3. Aangeven van de intensiteit en urgentie van de palliatieve zorgbehoeften m.b.v. een kleuren indicatie per patiënt.
 4. Vooraf kan een ‘vraag aan de vergadering’ worden geformuleerd, waardoor een betere voorbereiding op de bespreking mogelijk is.
 5. Het door de huisartsen dan wel de (wijk)verpleegkundigen registreren van problemen en krachtbronnen volgens de 4 WHO-dimensies fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel, aangevuld met de aspecten samen keuzes maken en samen vooruit organiseren.
 6. Na het invoeren van de datums van de PaTz bijeenkomsten verstuurt de Portal automatisch één week van tevoren de uitnodiging naar alle deelnemers.
 7. Het registreren van de adviezen tijdens de PaTz bijeenkomsten en de daarbij passende Interventies & Tools ten behoeve van de patiënten.
 8. Het registreren van structurele (patiënt overstijgende) knelpunten, leerpunten en onderwijsbehoeften die bij de bespreking van een casus naar voren komen.
 9. Het genereren van een verslag van de bijeenkomst met daarin de deelnemers, de besproken patiënten (voorletter, geboortejaar en aanduiding kleurcodering PaTz) en de benoemde knelpunten en leerpunten.
 10. Het plaatsen van nieuwsberichten door de netwerkcoördinator palliatieve zorg.
 11. ‘Achter de schermen’ genereren van (geanonimiseerde) data (op niveau van de PaTz groep, van het regionale netwerk palliatieve zorg en landelijk). Deze data worden gebruikt voor het opvolgen van structurele knelpunten, leerpunten en onderwijsbehoeften, het verdiepen van beleid en maken van samenwerkingsafspraken in de groepen respectievelijk het palliatieve netwerk. De data kunnen ook gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek.

Wat is er nodig om gebruik te maken van PaTz Portal?

PaTz groepen kunnen zich via hun voorzitter aanmelden voor de PaTz Portal. Voor het benodigde aanmeldformulier en informatie over de procedure, mail naar info@patz.nu. Er is een stabiele internetverbinding/wifi nodig, een pc/laptop (geen tablet) en een beamer tijdens de bespreking.

Meer informatie:

Neem contact met ons op via e-mail: info@patz.nu

“Een veilige en gebruiksvriendelijke tool waarin ik als huisarts al mijn palliatieve patiënten kan inzien, makkelijk gegevens kan toevoegen en zien welke afspraken zijn gemaakt en welke thuiszorgorganisatie is betrokken. Het maakt het werk als huisarts voor mij een stuk makkelijker”.

Contact
Neem voor vragen contact met ons op